Hva er Ung-HUNT4?

– For deg som er mellom 13 og 19 år og bor i Nord-Trøndelag.

Tre søstre står sammen på en åker.

Vil du vite mer om helsa di? Du kan du delta i en av verdens største helseundersøkelser.

En helseundersøkelse som er:

  • Viktig for deg, dine venner og din familie.
  • Viktig for verden.
 

Ung-HUNT4 kommer til deg!

  • Ung-HUNT4 foregår i alle kommunene i Nord-Trøndelag fra september 2017 til februar 2019
  • Ung-HUNT4 går fra skole til skole. Gjennomføres i alle ungdomsskoler og videregående skoler i Nord-Trøndelag.
  • Er du lærling eller ikke i skole vil du få invitasjon til å delta i HUNT4 på feltstasjon i kommunen din.
  • Ved å delta i Ung-HUNT4 vil du bidra til bedre helseforskning, bedre forebygging og bedre behandling av sykdommer.
 

Slik foregår undersøkelsen

Spørreskjemaet - hva skal du svare på? 

Vi spør blant annet om trivsel, plager, kosthold, trening, alkohol, røyking, nettbruk, og hvordan du opplever din egen helse. Spørreskjema ligger på www.hunt4.no. Det tar om lag 40 minutter å svare på spørreskjemaet. Dine foresatte eller andre vil ikke få vite noe om hva du svarer på spørreskjemaet. Om du lurer på hva det spørres om, kan du se spørreskjemaet her

Hva går undersøkelsen ut på?

Vi måler høyde, vekt, blodtrykk, og kroppssammensetning (hvordan muskler og fett er fordelt i kroppen din, og ulike kroppsmål).

  • Du skal gi en spyttprøve ved å spytte i et rør.
  • Du får en aktivitetsmåler. Den skal du ha på i en uke, og så levere den tilbake.
  • Enkeltvis intervju ved en sykepleier, som vil stille deg noen spørsmål om hodepine og familie- og boforhold. Spørsmålene i intervjuet finner du her.

Undersøkelsene, inkludert intervjuet, tar cirka 25 minutter. Undersøkelsene gjør ikke vondt.

 

Følg oss på reisen fra skole til skole i Nord-Trøndelag:

HUNT4 på Facebook

Legg oss til på Snapchat med brukernavn "hunt4snap" eller skann snapkoden vår:

Ikon av snapchat