Psykisk helse

Om studien

Folkehelseinstituttet og HUNT, gjennomfører i samarbeid med Harvard, Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) og Verdens helseorganisasjon (WHO) en befolkningsundersøkelse av psykiske lidelser. Undersøkelsen foregår i Levanger, Stjørdal, Verdal, Namsos og Steinkjer.

Dette vil bli WHOs beste datasamling innenfor psykisk helse. Nordtrøndere har bidratt med HUNT-data over fire tiår, som gir et unikt bilde for å se sammenhengen mellom psykiske lidelser og andre helse- og livsfaktorer. Dette er første gang det gjennomføres en slik undersøkelse i Nord-Europa. Det ble gjort tilsvarende undersøkelser i Norge på begynnelsen av 1990 tallet, men disse er antakeligvis lite representative for dagens situasjon.

Bakgrunnen for studien

Psykiske lidelser regnes som en av vår tids største folkehelseutfordringer. Psykiske lidelser er blant de viktigste årsakene til sykdomsbyrde i den generelle norske befolkningen, kun slått av kreft og hjerte- og karsykdom. Kunnskapen om forekomst og fordeling av psykiske lidelser i den norske befolkningen er imidlertid svært mangelfull.

Mangelen på oversikt over omfanget av psykiske lidelser i Norge har betydning for vår mulighet til å drive forebyggende arbeid, og for planleggingen av psykiske helsetjenester. Studien i HUNT vil bidra til å styrke kunnskapen om status for den psykiske helsen i Norge. Ved hjelp av denne undersøkelsen kan vi se hvor mange som har psykiske helseplager, hvor mange psykisk syke som får behandling, se sammenheng i hvorfor folk får psykisk sykdom og finne ut hvordan dette kan forebygges.

Hvordan foregår intervjuet?

  • Tilfeldige HUNT4-deltakere vil få invitasjon til å delta. Invitasjon blir sendt i posten og man melder seg på og avtaler time for å delta.
  • Intervjuet kan sammenlignes med et intervju som gjennomføres på psykiatriske pasienter, men med noen tilpasninger for forskningsformål.
  • Undersøkelsen kartlegger psykiske sykdommer, som forskjellige typer angst, depresjon og bipolare lidelser.
  • Dette er et dyptgående intervju, og tar derfor 1 til 2 timer å gjennomføre, avhengig av hvor detaljert man spør om ulike symptomer

Har du fått invitasjon?

Dersom du har fått invitasjon og kan tenke deg eller vurderer å delta, er det viktig at du kontakter oss. Den enkleste måten å gjøre det på er at du sender en tekstmelding (SMS) der du skriver PSYKISK og navnet ditt i meldingen og sender den til 2401. Vi vil da ringe deg opp, svare på spørsmål du måtte ha, og avtale et passende tidspunkt for undersøkelsene. Du kan også sende en e-post til psyk@hunt.ntnu.no eller ringe 94154193. Telefonen er bemannet hverdager mellom klokka 09.00 og 15.30.

Vite mer?

Her kan du lese en kronikk i Dagens medisin 
Og en Nyhetsartikkel i Innherred.no