HUNT4 MR av hjerne

Dette prosjektet er en oppfølging av HUNT MR-studien i HUNT3 der deltakere får tilbud om en MR-undersøkelse av hjernen. Alle som var med i MR-undersøkelse i HUNT3 og et tilfeldig utvalg av nye deltakere får tilbud.

Målet med studien er å finne ut hvordan hjernen forandres over tid i en vanlig befolkning. Videre ønsker vi å finne ut hvordan livsstil, gener, sykdom og risikofaktorer for sykdom påvirker hjernen. Vi vil også undersøke forekomst og årsaker til sykdommer i hoderegionen.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder er professor Asta K Håberg, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Telefon: 73 59 87 50 eller 90 25 91 47, e-post: asta.haberg@ntnu.no


Egen nettside
http://www.funksjonellmr.no/

 

MR scan