Delta i HUNT4

  • HUNT4 gjennomføres først og fremst for å øke vår kunnskap om de store folkehelseutfordringene.
  • Ditt bidrag kan være med på å endre behandling, utvikle nye medisiner og gi nye svar om sykdommer som hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, allergi, diabetes, hodepine, kreft, psykiske plager og mye annet.
  • Forskning på HUNT-materiale har blant annet resultert i dette.

Hvem kan delta i HUNT4?

  • HUNT4 starter september 2017. Da kan også du være med å bidra til en av verdens største og mest suksessfulle befolkningsundersøkelser.
  • Alle innbyggere i Nord-Trøndelag over 13 år inviteres til å delta.
  • Utflytta nordtrøndere som har deltatt i HUNT tidligere. Mer informasjon om HUNT4 for utflytta nordtrøndere
  • Se kart over når HUNT4 er i din kommune 
  • Du vil få en personlig invitasjon når undersøkelsen kommer til din kommune eller skole.

Slik foregår undersøkelsen

Tilbakemelding til deltakerne

  • Alle som deltar i HUNT4 mottar svarbrev i posten med resultater fra de kliniske undersøkelsene. Brevet kommer ca. 6 til 8 uker etter gjennomført undersøkelse. Noen ganger kan det ta lengre tid. 
  • Januar/februar 2018 vil svarbrev også være tilgjengelig på "Min side" på helsenorge.no for de som sa JA til dette i mottak/registrering på feltstasjonen. 

Tilbakemelding til deg som deltaker i HUNT4

4 gode grunner til å delta

» Bedre livskvalitet i en friskere befolkning.
Vi ønsker alle å leve i et land med god folkehelse. Resultater fra HUNT4 vil brukes som grunnlag for folkehelsearbeidet i din kommune og i hele Norge.

» Gjøre helsetjenestene bedre 
Du og din familie vil trenge god helsehjelp når sykdom rammer. Du vil bidra til bedre behandling av sykdommer ved å delta i HUNT4.

» Interessante resultater om deg selv
Du får nyttige opplysninger om din egen helse, kropp og fysisk aktivitet. Det vil hjelpe deg til å ta vare på din egen helse.

» Noe å være stolt av
Er det noe vi nordtrøndere er kjent for over hele verden, så er det HUNT. Vi bidrar til bedre helse lokalt, nasjonalt og globalt. Du kan være stolt av å delta.

Lær mer om forskning på HUNT-materiale

Spørreskjema

Spørreskjema 1 

INNLOGGING spørreskjema på nett

For alle deltakere fra 20 år og oppover, begge kjønn [pdf]

Spørreskjema 2 
Deles ut på feltstasjon
Alle kvinner mellom 20-29 år [pdf]
Alle menn mellom 20-29 år [pdf]
Alle kvinner mellom 30-69 år [pdf]
Alle menn mellom 30-69 år [pdf]
Alle kvinner over 70 år [pdf]
Alle menn over 70 år [pdf]

Spørreskjema 3
Om du blir invitert
Diabetes [pdf]
Alternativ medisin [pdf]
Tannhelse [pdf]
Leddplager [pdf]
Hørsel [pdf]
Kosthold [pdf]
Lungefunksjon [pdf]

Spørreskjema ikke-møtt
Om du ikke deltar i hovedundersøkelsen
Ikke-møtt skjema [pdf]