Trondheim 70+

bildet med gripestyrketest

Trondheim 70+ er en undersøkelse som retter seg spesielt mot eldres helse. Ved å være med på Trondheim 70+ bidrar du til å øke vår kunnskap om de store folkehelseutfordringene ved økende alder.

Ditt bidrag kan være med på å endre behandling, utvikle nye medisiner og gi nye svar om hvordan helsa er hos nordmenn i høyere alder.

Hvem kan delta i Trondheim 70+?

  • Innbyggere i Trondheim Østbyen vil bli invitert i tidsrommet oktober 2018 - mai2019
  • Du vil få en personlig invitasjon når undersøkelsen kommer til din bydel.

4 gode grunner til å delta

Viktig forskning
Du bidrar til en av verdens største helseundersøkelser og ny viktig forskning på eldres helse.

Bedre tiltak og behandling
Du hjelper oss å utvikle forebyggende tiltak og behandling av sykdommer og tilstander som typisk rammer eldre.

Informasjon
Du får være med på noe viktig og får informasjon om egen helse.

Helsetjenester til eldre
Du bidrar til at Trondheim kommune kan videreutvikle helsetjenestene til eldre