HUNT4: 2017-2019

– HUNT4 er over. Men noe pågår fortsatt...
Hoveddelen av datainnsamlingen i HUNT4 fant sted fra september 2017 til februar 2019. I denne perioden ble innbyggerne i nordlige delen av Trøndelag invitert til å svare på spørreskjema og møte opp på feltstasjoner som ble satt opp i hver kommune. På denne siden finner du lenker til informasjon som ble gitt ut om HUNT4 da undersøkelsen ble gjennomført. Noen av deltakerne kan oppleve å få en purring for å innlevere et tilleggsskjema eller prøver.

Noen tilleggsprosjekter etter HUNT4 pågår fortsatt og noen av deltakerne blir invitert med på disse. Eksempler er prosjekt om:

  • cøliaki
  • hjernefunksjon
  • psykiatri
  • beinmassemålinger

HUNT 70+ Trondheim er et prosjekt som har pågått fram til juni 2019. Dette prosjektet har invitert deltakere som er over 70 år bosatt i den østlige delen av Trondheim.

I tillegg planlegger HUNT et prosjekt i samarbeid med fylkeskommunen, Trondheim kommune og kommuner sør i Trøndelag for å samle inn helsedata fra alle innbyggere i hele Trøndelag. Befolkningen i Trondheim kan forvente å bli invitert til dette fra oktober 2019.