Én Helse

9.mai: Forskermøte om HUNT Én Helse: sammenheng i helse mellom mennesker og dyr

Interessenter og bidragsytere til Én Helse-prosjektet samt forskere i tilgrensende fagområder inviteres med på et seminar om Én Helse.
Dagen varer 10:00-14:30 og behandler HUNT Én Helse prosjektet, om forskning på mikrobiomer hos mennesker og dyr.  
Program og påmelding: programlenke

Forskning på dyr og menneskers helse

Én helse er et tilleggsprosjekt til HUNT4 rettet mot dyreeiere. Alle som har hund, hest, storfe, sau eller gris, besitter bli bedt om å bidra med viktig informasjon for forskning og helse.

Dyr er viktige for oss på mange måter. Mange av dyrene i Norge hører til i landbruket som produksjonsdyr, og er dermed i nærkontakt med bønder og deres familier daglig. De er også i kontakt med veterinærer, dyretransportører, produktleverandører til landbruket og ansatte ved slakteri. I tillegg holder vi selskapsdyr innomhus, som hund, katt, gnagere og fugler, og atter mange driver med hest.

Det er med andre ord mange av oss som omgås dyr på daglig basis og som opplever både glede og positive effekter ved dyrehold. Men hvordan påvirker vi hverandre på områder som ikke er like lett å få øye på? Kan vår omgang med dyr påvirke helsen vår?

Én helse - et samarbeid mellom HUNT og veterinærer

HUNT Én helse er et forskningssamarbeid mellom HUNT og de veterinærfaglige miljøene i Norge (Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen). Prosjektet pågår parallelt med den fjerde helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4), og retter seg mot deltagere i HUNT4 som er dyreeiere og har regelmessig kontakt med dyr.

Årsaken til satsingen er økt fokus på helse, smitte og resistens. Ny forskning har gitt oss kunnskap om at immunforsvaret er involvert i utviklingen av svært mange sykdommer, og immunforsvaret hos både mennesker og dyr påvirkes av kontakten med mikroorganismer. Dette samspillet kan vi for lite om i dag.

I tillegg kan dyr og mennesker smitte hverandre med sykdommer, samtidig som det også er slik at omgang med dyr kan forebygge sykdom. For å nå økt kunnskap om vår gjensidige effekt på hverandre i et helseperspektiv har vi behov for mer forskning, og dette tar nå HUNT Én helse tak i.

 

 

 

Kontakt

Prosjektleder, Lisbeth Rannem
Tlf. 988 07 088
E-post: lisbeth.rannem@ntnu.no