Én Helse

 

Tusen takk så langt!

HUNT4 og fase 1 (HUNT4 perioden med innsamling av prøvemateriale som eierne selv har tatt fra dyr og seg selv) i Én Helse-prosjektet er nå avsluttet. I Én Helse-prosjektet var det et mål å få flest mulig av dyreeierne blant deltakere i HUNT4 til å bidra med avføringsprøver av dyrene og tilleggsinformasjon knyttet til dyrene og kontakten mellom dyr og mennesker, og til å samtykke til videre oppfølgende kontakt med Én Helse-prosjektet.

Omkring 1.700 dyreeiere leverte slike samtykker, og omkring 3.000 avføringsprøver fra dyr (hund, storfe, sau, hest og gris) med tilhørende svarskjema er mottatt fram til avslutningen av HUNT4 våren 2019. Omkring 550 dyreeiere har levert avføringsprøver av både seg selv og dyrene. Dette utgjør, så langt vi kjenner til, verdens foreløpig største parallelle innsamling av avføringsprøver fra dyreeiere og dyr. Fase 1 i Én Helse-prosjektet må derfor sies å være vellykket, og tilrettelegger for mye interessant én helse-forskning i årene som kommer.

Deltakere med dyr som har samtykket i fase 1 følges opp videre av Én Helse-prosjektet i fase 2. I fase 2 planlegges det ytterligere prøveinnsamling fra både dyr og mennesker, samt analyse av innsamlet prøvemateriale fra fase 1. 

Høsten 2019 får forskerne tilgang til å bruke spørreskjemadata og biologisk materiale fra HUNT4. Dette gjelder prøver både fra mennesker og dyr. Det er kommet i gang forskningsprosjekter på NMBU Veterinærhøyskolen som skal bruke deler av det innsamlede materiale fra HUNT4. I første omgang gjelder dette hund og hundeeiere.

 

 

Kontakt

Prosjektledelse:

Eystein Skjerve
Tlf. 988 07 088
e-post: Eystein.skjerve@nmbu.no