Én Helse

For spørsmål vedrørende spørreskjemaer til hundeeiere, kontakt:

 

Kristin Herstad

Kristin.herstad@nmbu.no

41513757

Tusen takk så langt!

Forskningsprosjekter som omhandler «Én Helse» er startet opp ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Formålet med forskningen er å se hvordan menneskers og dyrs helse og livsstil påvirker hverandre, samt øke vår kunnskap om spesifikke sykdommer og lidelser. I første omgang skal vi se på forholdet mellom hunder og hundeeiere. Vi ønsker derfor at du som hundeeiere bidrar til denne forskningen ved å svare på spørreundersøkelsen som sendes ut via sms høsten 2019.

Innsamlingen av prøvemateriale (inkludert avføringsprøver) fra dyr og dyreeiere i HUNT4 og fase1 i Én Helse-prosjektet ble avsluttet våren 2019. Omkring 3000 avføringsprøver fra dyr (hund, storfe, sau, hest og gris) med tilhørende svarskjema ble mottatt fra omkring 1700 dyreeiere. Av disse, har 550 dyreeiere levert avføringsprøver av både seg selv og dyrene. Slike studier med parallell innsamling av avføringsprøver fra dyreeiere og dyr i så stor skala er unike i verdenssammenheng. Fase 1 i Én Helse-prosjektet må derfor sies å være vellykket, og tilrettelegger for mye interessant én helse-forskning i årene som kommer.

I Én Helse-prosjektet var det et mål å få flest mulig av dyreeierne blant deltakere i HUNT4 til å bidra med avføringsprøver av dyrene og tilleggsinformasjon knyttet til dyrene og kontakten mellom dyr og mennesker, og til å samtykke til videre oppfølgende kontakt med Én Helse-prosjektet. Deltakere med dyr som har samtykket i fase 1 følges opp videre av Én Helse-prosjektet i fase 2. I fase 2 planlegges det ytterligere prøveinnsamling fra både dyr og mennesker, samt analyse av innsamlet prøvemateriale fra fase 1. 

Høsten 2019 får forskerne tilgang til å bruke spørreskjemadata og biologisk materiale fra HUNT4. Dette gjelder prøver både fra mennesker og dyr.

For spørsmål vedrørende spørreskjemaer til hundeeiere, kontakt:
Kristin Herstad
Kristin.herstad@nmbu.no
tel: 41513757

Kontakt

Prosjektledelse:

Eystein Skjerve
Tlf. 988 07 088
e-post: Eystein.skjerve@nmbu.no

For spørsmål vedrørende spørreskjemaer til hundeeiere, kontakt:
Kristin Herstad
e-popst: Kristin.herstad@nmbu.no
tel: 41513757