Familie sitter rundt et bål

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

HUNT4 ble gjennomført september 2017 til februar 2019. Hovedundersøkelsen er ferdig, men flere tilleggsprosjekt pågår fortsatt.