En familie på et jorde.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Gjennomføres fra september 2017 til februar 2019.