Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Vi takker alle nordrøndere som stilte opp og gjorde HUNT4 til en SUKSESS!

HUNT4 ble gjennomført september 2017 til februar 2019. Hovedundersøkelsen er ferdig, men flere tilleggsprosjekt pågår fortsatt. En ny datainnsamling med spørreskjema planlegges i sørdelen av Trøndelag fra høsten 2019.

 

På denne siden finner du informasjon om pågående prosjekt.
For opplysninger om HUNT4 som er avsluttet, se: hunt4-avsluttet

Logg inn for HUNT4 spørreskjema

Logg inn for deltakelse i Hjernetrim, og for å se tilbakemelding

 

flere generasjoner rundt et bål

Fremtidige prosjekt

HUNT Trøndelag vil starte opp i oktober 2019