Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Gjennomføres fra september 2017 til februar 2019. Våren 2018 er HUNT4 i Verdal, Steinkjer, Snåsa og Verran. Alle innbyggere fom. 20 år mottar invitasjonsbrev i posten cirka 14 dager før oppmøtetidspunkt. 

Hvor er HUNT4 nå?