Familie sitter rundt et bål

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Gjennomføres fra september 2017 til februar 2019. Høsten 2018 starter vi opp i Namdalen. Alle innbyggere fom. 20 år mottar invitasjonsbrev i posten cirka 14 dager før oppmøtetidspunkt. 

Hvor er HUNT4 nå?