– Bestillingsskjema for HUNT-data

HUNT databank på nett gir en fullstendig oversikt over hvilke forskningsvariabler som finnes i HUNT databank (HUNT 1, HUNT 2, HUNT 3 og Ung-HUNT), samt metadata. Her finner du variabler ordnet på studiedel eller instrumentbruk, og dokumentasjon på variablene i form av beskrivelse og deskriptive tall.

Institusjoner med dokumentert forskningskompetanse kan søke om rettigheter til å analysere på HUNT variablene etter egen søknad og godkjenning fra HUNT forskningssenter. Praktisk informasjon om hvordan man får tilgang til forskningsdata finner du under tilgang til data.

Click the flagg in the right hand corner for information in English

Variabelbestilling

Søknaden din behandles raskere når du gjør slik:

  1. Last ned den nyeste versjonen av variabellisten(e) du ønsker
  2. Når du sender inn variabelbestilling må ingenting endres på filene:
  • Bare krysse av for ønskede variabler i spalte C
  • Ikke slett rader eller kolonner
  • Ikke endre navn på variabler
  • Ikke endre filformat
  • Ikke slå filer sammen til en fil - det kan sendes inn mange variabellister

Til info: variabler om kjønn, fødselsår og deltagerstatus i ulike studiedeler er med i alle filer.

Utdanning

OBS! Det er mange som etterspør variabler om utdanning. De fins i HUNT1 og HUNT2, men ikke i HUNT3 materiale. Utdanning for HUNT3 må kobles med opplysninger fra Kunnskapsdepartementet som SSB er databehandler for - se informasjon om registerkoblinger for flere opplysninger.


HUNT 1 - Baseline - Questionnaire 1
HUNT 1 - Baseline - Questionnaire 2
HUNT 1 - Baseline - Measuremnents
HUNT 1 - X-ray
HUNT 1 - Diabetes - Questionnaire
HUNT 1 - Cardiovascular - Questionnaire


HUNT 2 - Baseline - Questionnaire 1
HUNT 2 - Baseline - Questionnaire 2
HUNT 2 - Baseline - Measurements
HUNT 2 - Airways - Questionnaire
HUNT 2 - Airways - Interview
HUNT 2 - Diabetes - Questionnaire
HUNT 2 - Diabetes - Measurements and Interview
HUNT 2 - Cardiovascular - Questionnaire
HUNT 2 - Bone Density Measurments
HUNT 2 - Spirometry
HUNT 2 - Helicobacter pylori - Measurements


HUNT 3 - Baseline - Questionnaire 1
HUNT 3 - Baseline - Questionnaire 2
HUNT 3 - Baseline - Interview
HUNT 3 - Baseline - Measurements
HUNT 3 - Mamma Cancer - Questionnaire
HUNT 3 - Prostate Cancer - Questionnaire
HUNT 3 - Cardiovascular Disease - Questionnaire
HUNT 3 - Eczema - Questionnaire
HUNT 3 - Psoriasis - Questionnaire
HUNT 3 - Diabetes - Questionnaire
HUNT 3 - Diabetes - Interview
HUNT 3 - Diabetes - Measurements
HUNT 3 - Health Care - Questionnaire
HUNT 3 - Complementary and Alternative Medicine - Questionnaire
HUNT 3 - Large Predators - Questionnaire
HUNT 3 - Colorectal Cancer - Questinnaire
HUNT 3 - Spirometry
HUNT 3 - Bone Mineral Density
HUNT 3 - Additional projects
HUNT 3 - Non-responder study


Ung-HUNT 1 - Questionnaire
Ung-HUNT 1 - Measurements
Ung-HUNT 1 - Spirometri
Young-HUNT 1 - Spirometry Measurements
Ung-HUNT 1 - Headache
Ung-HUNT 2 - Questionnaire
Ung-HUNT 2 - Measurements
Ung-HUNT 2 - Spirometri
Young-HUNT 2 - Spirometry Measurements
Ung-HUNT 2 - Headache
Ung-HUNT 3 - Questionnaire
Ung-HUNT 3 - Measurements
Ung-HUNT 3 - Spirometri
Young-HUNT 3 - Spirometry Measurements
Ung-HUNT 3 - Headache
Ung-HUNT 3 - Additional projects

Det er også mulig å søke om bruk av SNP’er med en tidligere kjent assosiasjon - se nettsiden til KG Jebsen senter for genetisk epidemiologi.

Wed, 08 Feb 2017 15:52:50 +0100

Variabelnavn

Det er utviklet et gjennomgående system for navnsetting av variablene i HUNT. Variabelnavnene er oppbygd av et prefiks på inntil 12 tegn som består av forkortelser basert på engelsk-språklig versjon av variablene, og et suffiks som viser hvilken studiedel variabelen stammer fra.

Tekst i databanken

For alle variablene er det lagt inn variabel-tekst på norsk med engelsk oversettelse. Det er også lagt inn såkalte metadata, f.eks. beskrivelse av hvor spørsmålene er hentet fra, hvilke målemetoder som er brukt, referanser til sentrale publikasjoner hvor variabelen inngår og informasjon om eventuelle endringer i metodene underveis i datainnsamlingen.

Kvalitetssikring av data

Det ble gjort en omfattende kvalitetssikringen data i 2007-08, hvor data som åpenbart var feil ble slettet. Dette vil derfor kunne endre antallet deltakere eller antallet som har gyldig verdi for noen av variablene. Kvalitetssikringen av HUNT databank vil fortsette på ubestemt tid, og antallet med gyldig verdi for ulike variabler vil derfor kunne bli korrigert etter som arbeidet går framover.