OPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR ENDRET, AVLYST OG UTSATT

OPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR ENDRET, AVLYST OG UTSATT

Prosjektet om psykisk helse gjennomfører intervjer per telefon istedenfor personlig oppmøte.

På grunn av smitterisiko ved korona-viruset, har ledelsen ved HUNT forskningssenter, som har ansvar for gjennomføring av HUNT-undersøkelsene, besluttet torsdag 12. mars å midlertidig stoppe all personlig oppmøte i oppfølgingsprosjektene etter HUNT4.

Avgjørelsen tar utgangspunkt i myndighetenes anbefalinger for minimering av smitterisiko. og er tatt i samråd med leger som har arbeidssted på HUNT og forskere i de ulike prosjektene. Vi velger å begrense smitterisiko ved unngå all sammentreff av folk utover det som er nødvendig for å ivareta kjernevirksomhet. I tillegg må sykehus, leger og alle i samfunnet nå prioritere å bekjempe smittespredning og koronasykdom.

HUNT4 og HUNT i sør ble avsluttet i 2019, men noen av deltakere i HUNT4 blir fortsatt invitert til oppfølgingsstudier, enten basert på svar i spørreskjemaet, analyseresultater fra prøver tatt i HUNT4 eller som tilfeldig utvalgt. All personlig oppmøte i disse prosjektene blir nå stanset og inviterte deltakere har fått beskjed om dette.

Disse prosjekt blir berørt, med følgende tiltak:

· Prosjekt om beintetthetsmåling (https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/beinmassemaling): All oppmøte for målinger blir avlyst og utsatt til et senere og foreløpig uavklart tidspunkt.

· HUNT4 MR av hjerne (https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/mr-hjerne): All oppmøte for målinger blir avlyst og utsatt til et senere og foreløpig uavklart tidspunkt.

· Cøliakiprosjektet i HUNT ( https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/coeliaki) All oppmøte for målinger, undersøkelse med gastroskopi og prøvetaking blir avlyst og utsatt til et senere og foreløpig uavklart tidspunkt.

· Psykisk helse i Trondheim (https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/psykisk): Intervju med personlig oppmøte erstattes av telefonintervju.

HUNT forskningssenter har som formål å bidra til kunnskap om sykdom og helse i befolkningen, med et mål om bedre folkehelse. Innhenting av ny kunnskap gjennom disse prosjektene må i dette tilfellet vike for det overordnede mål i folkehelseøyemed: Å bidra til økt helse og velvære i befolkningen. Vi ønsker alle som blir berørt av koronaviruset god bedring, og oppfordrer alle til å gjøre det som skal til for å stanse viruset.

 


Psykisk helse

Psykisk helse

Om studien

Folkehelseinstituttet og HUNT gjennomfører på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet en befolkningsundersøkelse av psykiske lidelser, rusbrukslidelser og behandling av slike lidelser. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Harvard University i USA og Verdens helseorganisasjon. To tusen nordtrøndere har allerede deltatt i undersøkelsen fra høsten 2018 til høsten 2019. Våren 2020 vil 2000 nye HUNT deltakere delta i Trondheim.
Undersøkelsen vil gi de beste dataene på psykisk helse som Verdens helseorganisasjon noen gang har samlet inn. Nordtrøndere har bidratt med HUNT-data over fire tiår, og dette gir en unik mulighet til å se sammenhengen mellom psykiske lidelser og andre helse- og livsfaktorer. Trondheimsboerne har også bidratt med helsedata ved å delta i HUNT. I tillegg vil mulighetene til å koble dataene på psykisk helse fra undersøkelsen med data fra befolkningsregistre og helseregistre gi unike muligheter til å utforske risikofaktorer og konsekvenser av psykiske lidelser og rusbrukslidelser over tid.

Bakgrunnen for studien

Psykiske lidelser regnes som en av vår tids største folkehelseutfordringer. Psykiske lidelser er blant de viktigste årsakene til sykdomsbyrde i den norske befolkningen, kun slått av kreft og hjerte- og karsykdom. Psykiske lidelser er en spesielt stor folkehelseutfordring blant unge og mennesker i arbeidsfør alder. Men kunnskapen om forekomst og fordeling av psykiske lidelser i den norske befolkningen er svært mangelfull. De nyeste dataene på psykisk helse fra Europa begynner å nærme seg 20 år gamle, og det er usikkert hvor representative disse er i dag.
Mangelen på oversikt over omfanget av psykiske lidelser i Norge har betydning for vår mulighet til å drive forebyggende arbeid, og for planleggingen av psykiske helsetjenester. Studien i HUNT vil bidra til å styrke kunnskapen om status for den psykiske helsen i Norge. Ved hjelp av denne undersøkelsen kan vi se hvor mange med psykiske lidelser som får behandling, se på sammenhenger i hvorfor folk får psykisk lidelser og finne ut hvordan dette kan forebygges.

Hvordan foregår intervjuet?

  • Undersøkelsen gjennomføres som et personlig intervju. Intervjuet som benyttes er utviklet av Verdens helseorganisasjon, og har vært brukt i liknende datainnsamlinger i et tredvetalls land over hele verden.
  • Intervjuet kartlegger psykiske lidelser, som forskjellige typer angst, depresjon og rusbrukslidelser. Det spørres også om mottatt behandling for psykiske lidelser.
  • Dette er et dyptgående intervju, og tar derfor 1 til 2 timer å gjennomføre, avhengig av hvor detaljert man spør om ulike symptomer.
  • Intervjuerne er studenter under helseutdanning, og består av kommende psykologer, leger, sykepleiere, fysioterapeuter og folkehelsearbeidere. De har taushetsplikt og har fått grundig opplæring i å lede intervjuet.

Hvordan foregår invitasjon og påmelding?

  • Tilfeldige HUNT-deltakere i Trondheim vil få invitasjon til å delta.
  • Invitasjonen vil bli sendt via SMS. De som får invitasjon kan melde seg på undersøkelsen ved å sende en SMS med <navnet sitt> til 2401. Man vil da bli oppringt fra prosjektledelsen for å avtale tidspunkt for intervju.
  • I SMSen er det også en link til et nettsted hvor man kan lese mer om undersøkelsen.
  • Dersom du har spørsmål rundt undersøkelsen kan du også sende en e-post til psyk@hunt.ntnu.no eller ringe 94154193. Telefonen er bemannet hverdager mellom klokka 09.00 og 15.30.

Les invitasjonsbrevet

Her kan du lese en kronikk i Dagens medisin 
Og en Nyhetsartikkel i Innherred.no

 

Vite mer om prosjektet?

Vite mer om prosjektet?


Finn fram til oss

Finn fram til oss

Vi holder til i Innherredsveien 96 og har åpent alle hverdager fra klokken 08.00-20.00.
Det finnes busstopp like i nærheten, og gratis parkering bak lokalene.