Psykisk helse

Psykisk helse

Om studien

Folkehelseinstituttet og HUNT gjennomfører på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet en befolkningsundersøkelse av psykiske lidelser, rusbrukslidelser og behandling av slike lidelser. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Harvard University i USA og Verdens helseorganisasjon. To tusen nordtrøndere har allerede deltatt i undersøkelsen fra høsten 2018 til høsten 2019. Våren 2020 vil 2000 nye HUNT deltakere delta i Trondheim.
Undersøkelsen vil gi de beste dataene på psykisk helse som Verdens helseorganisasjon noen gang har samlet inn. Nordtrøndere har bidratt med HUNT-data over fire tiår, og dette gir en unik mulighet til å se sammenhengen mellom psykiske lidelser og andre helse- og livsfaktorer. Trondheimsboerne har også bidratt med helsedata ved å delta i HUNT. I tillegg vil mulighetene til å koble dataene på psykisk helse fra undersøkelsen med data fra befolkningsregistre og helseregistre gi unike muligheter til å utforske risikofaktorer og konsekvenser av psykiske lidelser og rusbrukslidelser over tid.

Bakgrunnen for studien

Psykiske lidelser regnes som en av vår tids største folkehelseutfordringer. Psykiske lidelser er blant de viktigste årsakene til sykdomsbyrde i den norske befolkningen, kun slått av kreft og hjerte- og karsykdom. Psykiske lidelser er en spesielt stor folkehelseutfordring blant unge og mennesker i arbeidsfør alder. Men kunnskapen om forekomst og fordeling av psykiske lidelser i den norske befolkningen er svært mangelfull. De nyeste dataene på psykisk helse fra Europa begynner å nærme seg 20 år gamle, og det er usikkert hvor representative disse er i dag.
Mangelen på oversikt over omfanget av psykiske lidelser i Norge har betydning for vår mulighet til å drive forebyggende arbeid, og for planleggingen av psykiske helsetjenester. Studien i HUNT vil bidra til å styrke kunnskapen om status for den psykiske helsen i Norge. Ved hjelp av denne undersøkelsen kan vi se hvor mange med psykiske lidelser som får behandling, se på sammenhenger i hvorfor folk får psykisk lidelser og finne ut hvordan dette kan forebygges.

Hvordan foregår intervjuet?

  • Undersøkelsen gjennomføres som et personlig intervju. Intervjuet som benyttes er utviklet av Verdens helseorganisasjon, og har vært brukt i liknende datainnsamlinger i et tredvetalls land over hele verden.
  • Intervjuet kartlegger psykiske lidelser, som forskjellige typer angst, depresjon og rusbrukslidelser. Det spørres også om mottatt behandling for psykiske lidelser.
  • Dette er et dyptgående intervju, og tar derfor 1 til 2 timer å gjennomføre, avhengig av hvor detaljert man spør om ulike symptomer.
  • Intervjuerne er studenter under helseutdanning, og består av kommende psykologer, leger, sykepleiere, fysioterapeuter og folkehelsearbeidere. De har taushetsplikt og har fått grundig opplæring i å lede intervjuet.

Hvordan foregår invitasjon og påmelding?

  • Tilfeldige HUNT-deltakere i Trondheim vil få invitasjon til å delta.
  • Invitasjonen vil bli sendt via SMS. De som får invitasjon kan melde seg på undersøkelsen ved å sende en SMS med <navnet sitt> til 2401. Man vil da bli oppringt fra prosjektledelsen for å avtale tidspunkt for intervju.
  • I SMS-en er det også en link til et nettsted hvor man kan lese mer om undersøkelsen.
  • Dersom du har spørsmål rundt undersøkelsen kan du også sende en e-post til psyk@hunt.ntnu.no eller ringe 94154193. Telefonen er bemannet hverdager mellom klokka 09.00 og 15.30.

Her kan du lese en kronikk i Dagens medisin 
Og en Nyhetsartikkel i Innherred.no

 

Vite mer om prosjektet?

Vite mer om prosjektet?


Kontakt

Kontakt

Vi holder til i Munkegata 2 og har åpent alle hverdager fra klokken 08.00-20.00. Inngangen vi benytter er i bakgården, og døren er den helt til høyre. Der finnes det en ringeklokke som er merket med PsykHunt. Om døren er låst, kommer vi ned og henter deg. 

Dersom du har spørsmål rundt undersøkelsen kan du også sende en e-post til psyk@hunt.ntnu.no eller ringe 94154193. Telefonen er bemannet hverdager mellom klokka 09.00 og 15.30

KORONA-EPIDEMIEN: Oppfølgingsstudier etter HUNT4 - noen starter opp igjen

Mer informasjon om oppfølgingsstudiene

KORONA-EPIDEMIEN: Oppfølgingsstudier etter HUNT4 - noen starter opp igjen

På grunn av smitterisiko ved korona-viruset besluttet ledelsen ved HUNT forskningssenter tidligere å stoppe all personlig oppmøte i oppfølgingsprosjektene etter HUNT4.

Nå når situasjonen har endret seg og samfunnet gradvis åpner opp igjen er det slik for HUNT oppfølgingsstudier:

· MR av hjerne: Starter opp igjen, deltakere vil få informasjon om smitteverntiltak ved oppmøte.

· Cøliakiprosjektet i HUNT: Starter opp igjen, deltakere vil få informasjon om smitteverntiltak ved oppmøte.

· Psykisk helse i TrondheimVi vil gradvis gjenoppta normal aktivitet, og starter i det små med personlig oppmøte ved stasjonen vår. Vi kommer samtidig til å fortsette med enkelte telefonintervju. 

· Prosjekt om beintetthetsmåling: All oppmøte for målinger er fortsatt avlyst og utsatt til et tidspunkt etter sommerferieperioden.

HUNT forskningssenter har som formål å bidra til kunnskap om sykdom og helse i befolkningen, med et mål om bedre folkehelse. Innhenting av ny kunnskap gjennom disse prosjektene prioriteres høyt men høyest prioritet i disse dager har forebygging av koronasykdom . Vi tar alle forholdsregler for å samle inn data på en trygg og smittefri måte. Men oppmøte er alltid frivillig, og kan utsettes for de som av ulike årsaker ikke ønsker å møte opp i denne perioden. Det vil som regel være mulig å delta på et senere tidspunkt.

Vi har fortsatt folkehelse som første prioritet.