HUNT4 MR av hjerne

HUNT4 MR av hjerne

Dette prosjektet er en oppfølging av HUNT MR-studien i HUNT3 der deltakere får tilbud om en MR-undersøkelse av hjernen. Alle som var med i MR-undersøkelse i HUNT3 og et tilfeldig utvalg av nye deltakere får tilbud.

Målet med studien er å finne ut hvordan hjernen forandres over tid i en vanlig befolkning. Videre ønsker vi å finne ut hvordan livsstil, gener, sykdom og risikofaktorer for sykdom påvirker hjernen. Vi vil også undersøke forekomst og årsaker til sykdommer i hoderegionen.

person-portlet

Kontakt

Asta Kristine Håberg
Professor of SFI CIUS leder
asta.haberg@ntnu.no
90259147

KORONA-EPIDEMIEN: Oppfølgingsstudier etter HUNT4 - noen starter opp igjen

Mer informasjon om oppfølgingsstudiene

KORONA-EPIDEMIEN: Oppfølgingsstudier etter HUNT4 - noen starter opp igjen

På grunn av smitterisiko ved korona-viruset besluttet ledelsen ved HUNT forskningssenter tidligere å stoppe all personlig oppmøte i oppfølgingsprosjektene etter HUNT4.

Nå når situasjonen har endret seg og samfunnet gradvis åpner opp igjen er det slik for HUNT oppfølgingsstudier:

· MR av hjerne: Starter opp igjen, deltakere vil få informasjon om smitteverntiltak ved oppmøte.

· Cøliakiprosjektet i HUNT: Starter opp igjen, deltakere vil få informasjon om smitteverntiltak ved oppmøte.

· Psykisk helse i TrondheimVi vil gradvis gjenoppta normal aktivitet, og starter i det små med personlig oppmøte ved stasjonen vår. Vi kommer samtidig til å fortsette med enkelte telefonintervju. 

· Prosjekt om beintetthetsmåling: All oppmøte for målinger er fortsatt avlyst og utsatt til et tidspunkt etter sommerferieperioden.

HUNT forskningssenter har som formål å bidra til kunnskap om sykdom og helse i befolkningen, med et mål om bedre folkehelse. Innhenting av ny kunnskap gjennom disse prosjektene prioriteres høyt men høyest prioritet i disse dager har forebygging av koronasykdom . Vi tar alle forholdsregler for å samle inn data på en trygg og smittefri måte. Men oppmøte er alltid frivillig, og kan utsettes for de som av ulike årsaker ikke ønsker å møte opp i denne perioden. Det vil som regel være mulig å delta på et senere tidspunkt.

Vi har fortsatt folkehelse som første prioritet.