OPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR AVLYST OG UTSATT

OPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR AVLYST OG UTSATT

Dette gjelder også MR av hjerne.

På grunn av smitterisiko ved korona-viruset, har ledelsen ved HUNT forskningssenter, som har ansvar for gjennomføring av HUNT-undersøkelsene, besluttet torsdag 12. mars å midlertidig stoppe all personlig oppmøte i oppfølgingsprosjektene etter HUNT4.

Avgjørelsen tar utgangspunkt i myndighetenes anbefalinger for minimering av smitterisiko. og er tatt i samråd med leger som har arbeidssted på HUNT og forskere i de ulike prosjektene. Vi velger å begrense smitterisiko ved unngå all sammentreff av folk utover det som er nødvendig for å ivareta kjernevirksomhet. I tillegg må sykehus, leger og alle i samfunnet nå prioritere å bekjempe smittespredning og koronasykdom.

HUNT4 og HUNT i sør ble avsluttet i 2019, men noen av deltakere i HUNT4 blir fortsatt invitert til oppfølgingsstudier, enten basert på svar i spørreskjemaet, analyseresultater fra prøver tatt i HUNT4 eller som tilfeldig utvalgt. All personlig oppmøte i disse prosjektene blir nå stanset og inviterte deltakere har fått beskjed om dette.

Disse prosjekt blir berørt, med følgende tiltak:

· Prosjekt om beintetthetsmåling (https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/beinmassemaling): All oppmøte for målinger blir avlyst og utsatt til et senere og foreløpig uavklart tidspunkt.

· HUNT4 MR av hjerne (https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/mr-hjerne): All oppmøte for målinger blir avlyst og utsatt til et senere og foreløpig uavklart tidspunkt.

· Cøliakiprosjektet i HUNT ( https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/coeliaki) All oppmøte for målinger, undersøkelse med gastroskopi og prøvetaking blir avlyst og utsatt til et senere og foreløpig uavklart tidspunkt.

· Psykisk helse i Trondheim (https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/psykisk): Intervju med personlig oppmøte erstattes av telefonintervju.

HUNT forskningssenter har som formål å bidra til kunnskap om sykdom og helse i befolkningen, med et mål om bedre folkehelse. Innhenting av ny kunnskap gjennom disse prosjektene må i dette tilfellet vike for det overordnede mål i folkehelseøyemed: Å bidra til økt helse og velvære i befolkningen. Vi ønsker alle som blir berørt av koronaviruset god bedring, og oppfordrer alle til å gjøre det som skal til for å stanse viruset.


HUNT4 MR av hjerne

HUNT4 MR av hjerne

Dette prosjektet er en oppfølging av HUNT MR-studien i HUNT3 der deltakere får tilbud om en MR-undersøkelse av hjernen. Alle som var med i MR-undersøkelse i HUNT3 og et tilfeldig utvalg av nye deltakere får tilbud.

Målet med studien er å finne ut hvordan hjernen forandres over tid i en vanlig befolkning. Videre ønsker vi å finne ut hvordan livsstil, gener, sykdom og risikofaktorer for sykdom påvirker hjernen. Vi vil også undersøke forekomst og årsaker til sykdommer i hoderegionen.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder er professor Asta K Håberg, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Telefon: 73 59 87 50 eller 90 25 91 47, e-post: asta.haberg@ntnu.no


Egen nettside
http://www.funksjonellmr.no/

 

bilde MR