Takk for ditt bidrag til viktig helseforskning!

Takk for ditt bidrag til viktig helseforskning!

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) avsluttet sin fjerde undersøkelse i 2019. I forbindelse med fylkessammenslåingen ble den samme høst utvidet til hele fylket, og HUNT står nå for "Helseundersøkelsen i Trøndelag".

HUNT er en av verdens største befolkningsstudier og en av våre viktigste kilder til kunnskap om folkehelsen i Norge. Denne helseundersøkelsen vil gi viktig kunnskap om helse, livskvalitet og levekår, og bidra til utvikling av en bedre folkehelsepolitikk og mer effektive helsetjenester i fremtiden.

Vil du vite mer om HUNT, andre undersøkelser i regi av forskningssenteret, og hvordan HUNT-materiale blir brukt i forskningsprosjekt? På nettsidene våre finner du flere opplysninger om tidligere HUNT-undersøkelser, forskningsnyheter og informasjon for forskere: www.hunt.no 

En stor takk til alle trøndere for deres bidrag!

Familie rundt bål

 

Hva er HUNT i Trøndelag?

Hva er HUNT i Trøndelag?

I denne brosjyren finner du mer informasjon om HUNT4 i Trøndelag.

Hjelpetelefonen er nå stengt, men du kan fortsatt sende oss e-post om du lurer på noe: kontakt@hunt.ntnu.no