OPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR AVLYST OG UTSATT

OPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR AVLYST OG UTSATT

Dette gjelder også cøliakiprosjektet.

På grunn av smitterisiko ved korona-viruset, har ledelsen ved HUNT forskningssenter, som har ansvar for gjennomføring av HUNT-undersøkelsene, besluttet torsdag 12. mars å midlertidig stoppe all personlig oppmøte i oppfølgingsprosjektene etter HUNT4.

Avgjørelsen tar utgangspunkt i myndighetenes anbefalinger for minimering av smitterisiko. og er tatt i samråd med leger som har arbeidssted på HUNT og forskere i de ulike prosjektene. Vi velger å begrense smitterisiko ved unngå all sammentreff av folk utover det som er nødvendig for å ivareta kjernevirksomhet. I tillegg må sykehus, leger og alle i samfunnet nå prioritere å bekjempe smittespredning og koronasykdom.

HUNT4 og HUNT i sør ble avsluttet i 2019, men noen av deltakere i HUNT4 blir fortsatt invitert til oppfølgingsstudier, enten basert på svar i spørreskjemaet, analyseresultater fra prøver tatt i HUNT4 eller som tilfeldig utvalgt. All personlig oppmøte i disse prosjektene blir nå stanset og inviterte deltakere har fått beskjed om dette.

Disse prosjekt blir berørt, med følgende tiltak:

· Prosjekt om beintetthetsmåling (https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/beinmassemaling): All oppmøte for målinger blir avlyst og utsatt til et senere og foreløpig uavklart tidspunkt.

· HUNT4 MR av hjerne (https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/mr-hjerne): All oppmøte for målinger blir avlyst og utsatt til et senere og foreløpig uavklart tidspunkt.

· Cøliakiprosjektet i HUNT ( https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/coeliaki) All oppmøte for målinger, undersøkelse med gastroskopi og prøvetaking blir avlyst og utsatt til et senere og foreløpig uavklart tidspunkt.

· Psykisk helse i Trondheim (https://www.ntnu.no/hunt/trondelag/psykisk): Intervju med personlig oppmøte erstattes av telefonintervju.

HUNT forskningssenter har som formål å bidra til kunnskap om sykdom og helse i befolkningen, med et mål om bedre folkehelse. Innhenting av ny kunnskap gjennom disse prosjektene må i dette tilfellet vike for det overordnede mål i folkehelseøyemed: Å bidra til økt helse og velvære i befolkningen. Vi ønsker alle som blir berørt av koronaviruset god bedring, og oppfordrer alle til å gjøre det som skal til for å stanse viruset.


Cøliakiprosjektet i HUNT

Cøliakiprosjektet i HUNT

Cøliakiprosjektet i HUNT tar utgangspunkt i blodprøver fra HUNT4.

Alle som var med i HUNT4 og har avgitt blodprøve er med i dette prosjektet*
Formålet er å få innsikt i andelen i befolkningen som har cøliaki og årsakene og konsekvensene av sykdommen.
Alle prøver blir testet på cøliaki.
Om analysen av prøven påviser cøliaki vil den det gjelder bli kontaktet for videre oppfølging. Hvis analysen viser at det ikke er tegn til cøliaki, vil det ikke bli gitt tilbakemelding.
Hvis du får en invitasjon til videre undersøkelse står du fritt til å takke ja eller nei.
Videre oppfølging innebærer oppmøte på Sykehuset Levanger for diagnostikk med gastroskopi, blodprøver og besvarelse av et spørreskjema. Du vil få veiledning og svar på undersøkelsene fra lege i ettertid. I tillegg inviterer vi alle til å være med på Beinmassemåling i HUNT4  og Tannhelseprosjektet i HUNT4, hvis man ikke allerede har deltatt på dette.

Prosjektet er et samarbeid mellom HUNT, Helse Nord-Trøndelag, Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Karolinska Institutet, Sverige og University Medical Center Groningen, Nederland, og er finansiert gjennom forskningsmidler fra Norges forskningsråd, Helse Midt-Norge (Samarbeidsorganet) og Norsk Cøliakiforening.

*deltakelse forutsetter at prøvetaking var vellykket og at det er nok blod i prøven til å utføre analysene.

Lese mer:

Her kan du lese et intervju med prosjektleder Eivind Ness-Jensen om cøliaki-prosjektet.

Les hva Norsk Cøliakiforening skriver om prosjektet

 

 

 

 

Bilde Cøliaki

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Her finner du mye opplysninger om cøliaki:

https://nhi.no/sykdommer/barn/magetarm/coliaki-oversikt/

Typiske symptomer er løse og hyppige avføringer. Avføringen kan være rikelig, gråhvit og illeluktende. Det kan være magesmerter, luftplager, vekttap og slapphet. Barn som lider av cøliaki, kan vise redusert vekst og være i dårlig form. En del barn har forstoppelse som eneste symptom. Tilstanden kan også gi vage og lite uttalte symptomer.

(kilde: Norks helseinformatikk)

Symptomene kan lede mistanken mot denne sykdommen. Mistanken kan styrkes gjennom svar på bestemte blodprøver. Test på gluten-antistoff i blodet kan gi utslag og er til stor hjelp for å stille diagnosen. Hos barn er antistoff-målinger tilstrekkelig for å kunne stille diagnosen med sikkerhet når prøvene avdekker betydelige utslag i testene.

For å få en sikker diagnose hos voksne, eller hos barn med usikre prøver, gjøres gastroskopi (barn får narkose) hvor legen kan inspisere slimhinnen øverst i tynntarmen og det kan tas vevsprøver fra slimhinnen i tynntarmen. Mikroskopisk undersøkelse av vevsprøven kan gi en sikker diagnose og er nødvendig for å stille diagnosen cøliaki hos voksne.

Du må ikke starte med glutenfri kost før diagnosen er stilt. Alle tester blir normale dersom du fjerner gluten fra kosten. Siden dette er en livslang tilstand som krever varig omlegging av kosten, er det viktig at diagnosen er sikker. Dersom man velger å starte glutenfri kost før man har vært til gastroskopi, kan man ikke stole på funnene fra undersøkelsen.

Hudsykdommen dermatitis herpetiformis forekommer hos 10 prosent av dem med cøliaki. Det er tilstand med kløende utslett på strekkesiden av armer og bein, på magen, i nakken og på hodet.

(kilde: Norsk helseinformatikk)

Her kan du lese mer om behandlingen av cøliaki:

https://nhi.no/sykdommer/barn/magetarm/coliaki-oversikt/?page=4

Det er uvisst hvor utbredt sykdommen er i befolkningen. Det er mulig at mange lever med cøliaki uten å vite om det. HUNT byr på en unik mulighet for å finne ut om dette gjelder mange, og om dette påvirker deres helse. HUNT har også unike muligheter for å studere mulige sammenhenger mellom cøliaki og andre forhold.

Dette er vi ikke helt sikker på, men dette prosjektet i HUNT vil kunne føre oss nærmere et svar på dette spørsmålet fordi alle i HUNT som avga blodprøve vil bli testet.

Ressurspublisering

Trondheim 70+Trondheim 70+
Trondheim 70+ er en undersøkelse som retter seg spesielt mot eldres helse. Ved å være med på Trondheim 70+ bidrar du til å øke vår kunnskap om de store...

HUNT 70+HUNT 70+
HUNT 70+ er en undersøkelse som retter seg spesielt mot eldres helse. Ved å være med på HUNT 70+ bidrar du til å øke vår kunnskap om de store folkehelseutfordringene...

OPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR AVLYST OG UTSATTOPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR AVLYST OG UTSATT


Dette gjelder også MR av hjerne.


På grunn av smitterisiko ved korona-viruset, har ledelsen ved HUNT forskningssenter, som...

OPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR AVLYST OG UTSATTOPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR AVLYST OG UTSATT


Dette gjelder også cøliakiprosjektet.


På grunn av smitterisiko ved korona-viruset, har ledelsen ved HUNT...

OPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR ENDRET, AVLYST OG UTSATTOPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR ENDRET, AVLYST OG UTSATT


Prosjektet om psykisk helse gjennomfører intervjer per telefon istedenfor personlig oppmøte.


På grunn av...

OPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR AVLYST OG UTSATTOPPFØLGINGSSTUDIER ETTER HUNT4 BLIR AVLYST OG UTSATT


Dette gjelder også beintetthetsmålinger.


På grunn av smitterisiko ved korona-viruset, har ledelsen ved HUNT...

Spørsmål og svar
Spørsmål og svarHva er cøliaki?
Her finner du...

Én HelseÉn Helse
HUNT Én Helse er et underprosjekt av HUNT4, et samarbeidsprosjekt mellom HUNT/ NTNU, Veterinærhøgskolen NMBU og Veterinærinstituttet. Prosjektet har som hovedformål...

Finn fram til oss


Finn fram til oss

Vi holder til i Innherredsveien 96 og har åpent alle hverdager fra klokken 08.00-20.00.
Det finnes busstopp like i nærheten, og gratis parkering bak lokalene.

...

Tilbakemelding til deg som deltaker i HUNT4Tilbakemelding til deg som deltaker i HUNT4Du som deltar i HUNT4 får gjennomført ulike målinger og analyser. HUNT4 gir tilbakemelding på en rekke av disse målingene, slik det er...

Cøliakiprosjektet i HUNTCøliakiprosjektet i HUNT


Cøliakiprosjektet i HUNT tar utgangspunkt i blodprøver fra HUNT4.

Alle som var med i HUNT4 og har avgitt blodprøve er med i dette prosjektet*
Formålet er å...

Delta i HUNT4Delta i HUNT4HUNT4 gjennomføres først og fremst for å øke vår kunnskap om de store folkehelseutfordringene.
Ditt bidrag kan være med på å endre behandling, utvikle nye medisiner...

4 gode grunner til å delta


4 gode grunner til å delta

» Bedre livskvalitet i en friskere befolkning.
Vi ønsker alle å leve i et land med god folkehelse. Resultater fra HUNT4 vil brukes som grunnlag for...

Psykisk helsePsykisk helse


Om studien

Folkehelseinstituttet og HUNT gjennomfører på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet en befolkningsundersøkelse av psykiske lidelser, rusbrukslidelser...

Vite mer om prosjektet?Vite mer om prosjektet?


Last ned invitasjonsbrevetKontakt

Kontakt

portrettbildeProsjektleder:
Eivind Ness-Jensen, PhD
Send e-post til prosjektleder