Beintetthetsmåling

Beintetthetsmåling

Osteoporose (beinskjørhet) er en viktig årsak til brudd. Skjelettet bygges opp og brytes ned gjennom hele livet, og det er viktig at man i ungdommen når høyest mulig nivå av beinmasse og at man i voksen alder ikke har økt beintap. Det er mange faktorer som bidrar til økt beintap, de viktigste er arv, økende alder, bivirkninger av en del medisiner (f.eks. kortisontabletter) og hos kvinner redusert nivå av kjønnshormoner i, og etter, overgangsalder. I tillegg kan sykdommer som påvirker opptak av D-vitamin og kalk gi osteoporose; dette gjelder spesielt kroniske betennelser i tarm og cøliaki. Livsstilsfaktorer påvirker også skjelettet; fysisk aktivitet med belastning av skjelettet stimulerer til nydannelse av bein, mens mangelfull kost, røyking og høyt alkoholinntak kan øke nedbrytning. Sollys er viktig for dannelse av vitamin D i huden; i vår del av verden gir ikke sollyset slik effekt mellom oktober og mars.
Osteoporose gir ikke symptomer i seg selv, men brudd bidrar til smerter og begrenset funksjonsnivå for mange. Fall er selvfølgelig en viktig årsak til brudd; derfor har også balanse, muskelstyrke og fravær av svimmelhet stor betydning. Brudd pga. osteoporose er oftest i hofter, håndledd og ryggvirvler. Brudd med sammenfall av ryggvirvlene er årsaken til at høyden reduseres med alderen.

Lunge- og Osteoporoseprosjektet i HUNT har målt beintetthet i HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08). Vi målte i ikke-dominant underarm på 18.000 personer i HUNT2 og 15.000 personer i HUNT3. I HUNT3 målte vi i tillegg beintetthet av 12.000 personer i hofte og korsrygg. Beintetthetsmålinger foregår nå som del av HUNT4; målingene gjennomføres på de tre måleenhetene som finnes i tidligere Nord-Trøndelag, dvs. Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og Høvdinggården Legekontor, Steinkjer. Målingene i Levanger og Steinkjer startet våren 2019 og vil fortsette høsten 2019, mens vi planlegger å starte opp i Namsos i september 2019.

Vi inviterer denne gang alle som deltok i måling av hofte og korsrygg i HUNT3. I tillegg vil vi invitere vi utvalg av personer som kun tidligere har fått målt underarm, i tillegg til at vi samarbeider med cøliakiprosjektet i HUNT4 om måling av alle med nyoppdaget cøliaki. Målinger er gratis, innebærer intet ubehag og ingen risiko for skadevirkninger.
Dersom det foreslåtte tidspunktet ikke passer for deg, kan du ringe og avtale nytt tidspunkt:

Formålet med prosjektet er å påvise faktorer som har positiv og negativ effekt på beintetthet, for at vi kan bedre forebygging og behandling av osteoporose.

Prosjektet er et oppfølgingsprosjekt i HUNT4. Prosjektet finansieres ved bidrag fra NTNU og Olav Thon Stiftelsen. I tillegg stiller sykehusene i Levanger og Namsos med utstyr og lokaler for målingene.

Informasjonsskriv

person-portlet

Kontakt

Arnulf Langhammer
Professor
arnulf.langhammer@ntnu.no
74075187