Spørreskjema fra HUNT1

Spørreskjema fra HUNT1

Spørreskjema 1
Alle deltakere fra 20 år og oppover Last ned HUNT1, spørreskjema1

Spørreskjema 2
Alle deltakere fra 20 år og oppover Last ned HUNT1, spørreskjema2

Spørreskjema 3
Blodtrykk Last ned HUNT1, blodtrykk
Diabetes Last ned HUNT1, diabetes

Spørreskjema fra HUNT2

Spørreskjema fra HUNT2

Spørreskjema 1
Alle deltakere fra 20 år og oppover, begge kjønn Last ned pdf-fil

Spørreskjema 2
Alle kvinner mellom 20-69 år Last ned pdf-fil
Alle menn mellom 20-69 år Last ned pdf-fil
Alle kvinner over 70 år Last ned pdf-fil
Alle menn over 70 år Last ned pdf-fil


Spørreskjema 3
Blodtrykk Last ned pdf-fil
Diabetes Last ned pdf-fil
Obstruktiv lungesykdom Last ned pdf-fil

Spørreskjema fra HUNT3

Spørreskjema fra HUNT3

Spørreskjema 1
Alle deltakere fra 20 år og oppover, begge kjønn Last ned pdf-fil

Spørreskjema 2
Kvinner 20-29 år Last ned pdf-fil
Menn 20-29 år Last ned pdf-fil
Kvinner 30-69 år Last ned pdf-fil
Menn 30-69 år Last ned pdf-fil
Menn 70 år eller eldre Last ned pdf-fil
Kvinner 70 år eller eldre Last ned pdf-fil

Intervju feltstasjon
Alle deltakere Last ned pdf-fil

Spørreskjema 3
Alternativ behandling Last ned pdf-fil
Brystkreft Last ned pdf-fil
Diabetes Last ned pdf-fil
Handeksem Last ned pdf-fil
Helsetjeneste Last ned pdf-fil
Hjerte/kar Last ned pdf-fil
Prostatakreft Last ned pdf-fil
Psoriasis Last ned pdf-fil
Rovdyr Last ned pdf-fil
Tykktarm/endetarmskreft Last ned pdf-fil

Ikke-møtt-skjema
Mini Q 20-29 år Last ned pdf-fil
Mini Q 30+  Last ned pdf-fil
 

Spørreskjema fra HUNT4

Spørreskjema fra HUNT4

Spørreskjema 1
Alle deltakere fra 20 år og oppover, begge kjønn [pdf]

Spørreskjema 2
Alle kvinner mellom 20-29 år [pdf]
Alle menn mellom 20-29 år [pdf]
Alle kvinner mellom 30-69 år [pdf]
Alle menn mellom 30-69 år [pdf]
Alle kvinner over 70 år [pdf]
Alle menn over 70 år [pdf]


Spørreskjema 3
Diabetes Last ned pdf-fil
Alternativ medisin Last ned pdf-fil
Tannhelse Last ned pdf-fil
Leddplager Last ned pdf-fil
Hørsel Last ned pdf-fil
Kosthold Last ned pdf-fil
Obstruktiv lungesykdom Last ned pdf-fil
Èn helse Bruksanvisning [pdf] Svarskjema [pdf] Samtykkeskjema [pdf]

Spørreskjema HUNT i Sør
Webskjema 18-69 [pdf]
Webskjema yrkesliv 18-69 [pdf]
Papirskjema 70+ [pdf]

Spørreskjema ikke-møtt [pdf]

Ung-HUNT4
(se lenger ned på siden)

Spørreskjema fra Ung-HUNT

Spørreskjema fra Ung-HUNT

Ung-HUNT4
For aldersgruppen 13-19 år Last ned pdf-fil

Ung-HUNT3
For aldersgruppen 13-19 år Last ned pdf-fil

NB! Spørsmål 80 i spørreskjemaet omfattet SDQ (vurdering av mental helse hos barn og unge), men dette er ikke gjort tilgjengelig for forskere

Ung-HUNT2
Ungdomsskolen og videregående skole Last ned pdf-fil

Ung-HUNT1
Ungdomsskolen Last ned pdf-fil
Videregående skole Last ned pdf-fil

databank - pictogram