Samarbeidsprosjekt ved HUNT

HUNT-forskere er involvert i ulike samarbeidsprosjekt. De viktigste presenteres her.

illustrasjonsbilde barn på ski

Kultur og helse

Kompetansesenteret ble etablert i Levanger i Nord-Trøndelag i juli 2014. Formålet med senteret er å bidra til metodeutvikling på helse- og omsorgsfeltet for bedre å kunne møte framtidas utfordringer gjennom systematisk bruk av kulturelle virkemidler. Kompetansesenteret skal videre bidra til mer verdighet i omsorgstjenesten, god ressursbruk og økt interesse og status for omsorgsyrkene - for derigjennom å bidra til økt rekruttering. Kompetansesenteret skal videre knytte sammen forskning, utdanning og praksis, og samarbeide med andre relevante kompetansemiljøer og frivillig sektor.

Hovedoppgaver

  • Utvikle systematiske kunst- og kulturtiltak som fremmer helse og livskvalitet hos personer med behov for helse- og omsorgstjeneste
  • Bidra til å evaluere tiltak og måle effekter av nye metoder og behandlingsformer
  • Spre og implementere ulike miljøterapeutiske metoder, herunder integrert bruk av musikk, sang, dans og andre kulturuttrykk.
  • Utvikle varierte og interessante arbeidsplasser for ansatte i helse- og omsorgstjenesten
  • Bidra til forskning innen kultur- og helsefeltet på individ-, gruppe- og befolkningsnivå.
  • Videreutvikle kontakten med andre relevante kompetansemiljøer, nasjonalt og internasjonalt. 

Les mer på kompetansesenterets hjemmeside.
 

Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag

"Helse og Hukommelse i Nord Trøndelag" er et samarbeidsprosjekt mellom HUNT/NTNU, Folkehelseinstituttet, Helse Nord-Trøndelag, Kommunenes sentralforbund, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Kompetansesenteret for aldring og helse/Sykehuset Innlandet.

Målsetting
Hovedmålet med å innhente helsedata for beboerne ved sykehjem i Nord-Trøndelag er at disse sammen med HUNT databank skal utgjøre en plattform for forskning på kognitiv svikt og demens. Disse helsedata gir en unik mulighet til å lære mer om hukommelsesproblemer og demens.
Les mer om "Helse og hukommelse"
 

PODD-RA

"Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tilväxt"/"Political Decisions on Determinants - Research Area"

Hvordan oppnå en mer kunnskapsbasert folkehelsepolitikk?

I folkehelsearbeidet har vi for liten kunnskap om hva som er gode og effektive metoder. Folkehelse formes ikke bare av individuelle valg, men avhenger også i stor grad av samfunnsmessige strukturer og påvirkningsfaktorer (determinanter). Politikernes rolle i folkehelsearbeidet er derfor helt sentralt. Gjennom flere delprosjekter har PODD-RA som mål å få bedre innsikt i hvordan folkehelsearbeidet kan bli mer kunnskapsbasert.
 

Mer om PODD-RA