podd

PODD-RA

"Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt"

"POlitical Decisions on Determinants - Research Area"

Et EU-finansiert Interreg Sverige/Norge-prosjekt

Prosjektperiode 1.5.2012 - 31.8.2014

Prosjektet er nå avsluttet og sluttrapporten er tilgjengelig. Presentasjonene fra prosjektets sluttkonferanse finnes under "Delprosjekt".

For svenske deltakere       

English summary of the project

Sluttrapport PODD-RA (pdf)                                                 24. november 2014

PODD-RA

Samarbeidspartnere:
  • Regionförbundet Jämtlands län og Nord-Trøndelag fylkeskommune er prosjekteiere
  • Sør-Trøndelag fylkeskommune
  • HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Levanger
  • SENTIO Research Group, Trondheim
  • Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU

Prosjektidé: Hvordan oppnå en mer kunnskapsbasert folkehelsepolitikk?

I folkehelsearbeidet har vi for liten kunnskap om hva som er gode og effektive metoder. Folkehelse formes ikke bare av individuelle valg, men avhenger også i stor grad av samfunnsmessige strukturer og påvirkningsfaktorer (determinanter). Politikernes rolle i folkehelsearbeidet er derfor helt sentralt. Gjennom flere delprosjekter har PODD-RA som mål å få bedre innsikt i hvordan folkehelsearbeidet kan bli mer kunnskapsbasert.

Hele PODD-RAs prosjektplan med beskrivelse av hvert enkelt delprosjekt [pdf]

Presentasjon av PODD-RA (pdf)
 

27 jan 2016

Logoer PODD-RA