Om HUNT

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08). Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Viktig samling av helseopplysninger

Data fra HUNT brukes til en rekke forskningsprosjekter innenfor flere fagområder knyttet til sykdom og helse. Mange HUNT-prosjekter omhandler de største helseutfordringene i befolkningen, både i dag og i nær framtid.

Eksempler på fagområder det forskes på er: Kreft, hjerte- og karsykdommer, demens, fedme, psykiske plager, diabetes, muskel- og skjelettplager, lunge- og luftveissykdommer, allergi, rusproblemer, søvnvansker, hodepine, ungdomshelse, økningen i antall uføretrygdede og økt bruk av medikamenter.

Les mer om forskningsresultater og pågående prosjekter her. 

HUNT forskningssenter koordinerer all HUNT-forskning, og har stått i spissen for planlegging og gjennomføring av både HUNT1, HUNT2 og HUNT3.

Dette er HUNT forskningssenter.

HUNT forskningssenter fra kornåkeren
Bilde med HUNT logo og tekst" HUNT undersøkelser". Lenke til opplysninger om HUNT undersøkelser

Adresse:
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80 / 74 01 92 40
E-post:hunt@medisin.ntnu.no