Om HUNT

Om HUNT

Helseundersøkelsene i Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom fire befolkningsundersøkelser og omfatter også en egen ungdomsundersøkelse.

Til sammen har cirka 150 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og over 100 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Viktig samling av helseopplysninger

Data fra HUNT brukes til en rekke forskningsprosjekter innenfor flere fagområder knyttet til sykdom og helse. Mange HUNT-prosjekter omhandler de største helseutfordringene i befolkningen, både i dag og i nær framtid.

HUNT forskningssenter koordinerer all HUNT-forskning og har stått i spissen for planlegging og gjennomføring av alle undersøkelsene. 

HUNT1

HUNT1

(1984-86)

Bilde

Les mer om HUNT1. 

HUNT4

HUNT4

(2017-2019)

Bilde

Les mer om HUNT4. 

HUNT2

HUNT2

(1995-97)

Bilde

Les mer om HUNT2. 

UngHUNT

UngHUNT

(1995-2019)

Bilde

Les mer om UngHUNT. 

HUNT3

HUNT3

(2006-2008)

Bilde

Les mer om HUNT3.

HUNT i Trøndelag

HUNT i Trøndelag

undersøkelser-pictogram med lenke

Bilde med HUNT logo og tekst" HUNT undersøkelser". Lenke til opplysninger om HUNT undersøkelser

Kontakt

 

 

Adresse
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Telefon
74 07 51 80 | 74 01 92 40 916 83 253

E-post
kontakt@hunt.ntnu.no