HUNT-undersøkelsene 1984 - 2023

HUNT-undersøkelsene 1984 - 2023

Helseundersøkelsene i Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom fire befolkningsundersøkelser og omfatter også en egen ungdomsundersøkelse.

Til sammen har 250 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og over 100 000 har avgitt blodprøver i minst én undersøkelse. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Viktig samling av helseopplysninger

Data fra HUNT brukes til en rekke forskningsprosjekter innenfor flere fagområder knyttet til sykdom og helse. Mange HUNT-prosjekter omhandler de største helseutfordringene i befolkningen, både i dag og i nær framtid.

HUNT forskningssenter koordinerer all HUNT-forskning og har stått i spissen for planlegging og gjennomføring av alle undersøkelsene. 

HUNT4

HUNT4

UngHUNT

UngHUNT

HUNT3

HUNT3

(2006-2008)

Les mer om HUNT3.

HUNT COVID

HUNT COVID

HUNT2

HUNT2

HUNT5

HUNT5

(2027-2029)

Les mer om HUNT5

HUNT1

HUNT1