KG Jebsen senter for genetisk epidemiologi

KG Jebsen senter for genetisk epidemiologi

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi tar utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) for å studere genetisk variasjon på befolkningsnivå. Målet er økt kunnskap om hvorfor vi blir syke og hvorfor vi holder oss friske.

forskningssenter-pictogram