HUNT Cloud

HUNT Cloud

– Vårt mål er data for en bedre verden

Om HUNT Cloud

Siden de første undersøkelsene i HUNT har mengden av forskningsdata økt både i HUNT, Norge og på verdensbasis. Deltakere i HUNT og andre studier gir et uvurderlig bidrag til framtidig kunnskap. For å sikre at vi klarer å gå fra data til kunnskap er vi avhengige av sikre, men fleksible systemer som lar forskerne analysere, lagre og samarbeide om dataene.

Vi opprettet HUNT Cloud i 2013 for å tilby en slik løsning. Vårt første mål var å sørge for sikker lagring, tilgangsstyring og være en fleksibel analyseplattform for store mengder med sensitive helsedata i HUNT. I 2017 restrukturerte vi datasenterinfrastrukturen vår og ble tildelt vår første sertifisering for kvalitet (ISO 9001) og informasjonssikkerhet (ISO 27001).

Vi oppdaget raskt at forskere utenfor HUNT hadde de samme utfordringene med håndtering av store, sensitive datasett. Vi tilbyr derfor nå våre tjenester til alle forskere i Norge.

Hvordan beskyttes forskningsdata i HUNT Cloud?

Data som brukes i forskning er ofte sensitive, slik som helseopplysninger, informasjon fra journaler og sosioøkonomisk data. Forskerne har vanligvis kun tilgang til pseudonyme datasett. Dette betyr at de ikke skal ha mulighet til å finne ut av hvem dataene kommer fra.

Det er kun forskere som har etisk godkjenning for å bruke dataene som skal ha tilgang til dem og mulighet til å analysere dem. Det er derfor helt nødvendig at sikkerheten er på plass i alle ledd i forskningen, både når data lagres, bearbeides, analyseres og transporteres.

I HUNT Cloud sørger vi for å holde data sikre på flere måter. Vi har en nøye gjennomarbeidet avtalestruktur som sikrer at både datakontrollør og forskerne er kjent med hva de har lov til og hva slags plikter de har. Vi sørger for oversiktlig tilgangsstyring slik at det aldri er tvil om hvem som har tilgang til datasettene eller når de arbeider med dem.

God forskning er avhengig av samarbeid på tvers av fagfelt, institusjoner og landegrenser. Samtidig er det helt nødvendig at studiedeltakernes data er beskyttet mens forskerne samarbeider. I EU er det gjort en stor jobb med å beskytte innbyggernes personopplysninger mot misbruk, blant annet gjennom GDPR. All data som oppbevares i HUNT Cloud befinner seg i Norge.

Les mer om HUNT Cloud og hvilke tjenester vi tilbyr. 


Pictogram

ISO-sertifisering

ISO-sertifisering

HUNT CLOUD er en sikker løsning for datalagring, og vi følger internasjonale standarder for kvalitet og informasjonssikkerhet; og holder ISO sertifisering for kvalitet (ISO 9001), informasjonssikkerhet (ISO 27001) og sky-sikkerhet og personvern (ISO 27017 og ISO 27018).