HUNT og NTNU

HUNT og NTNU

Forskningssenteret i Verdal ble etablert i 1984, og fram til år 2000 var Statens institutt for folkehelse, Folkehelsa (i dag Nasjonalt Folkehelseinstitutt), den ansvarlige moderinstitusjonen.

1. januar 2001 ble HUNT og HUNT forskningssenter tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, men Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Nord-Trøndelag fylkeskommune er fortsatt viktige samarbeidspartnere.

Viktig anerkjennelse

Bakgrunnen for overføringen av HUNT fra daværende Folkehelsa til NTNU lå i Statsbudsjettet for 2001. Der forutsatte Stortinget overføring til NTNU. HUNT fikk etter dette en bevilgning for 2001 på 3,2 millioner kroner. Dette var en anerkjennelse av HUNT som et viktig nasjonalt prosjekt, og viste at statlige myndigheter ønsket å satse på HUNT i et langsiktig perspektiv. Videre bidro bevilgningene fra Statsbudsjettet til at driften av forskningssenteret ble sikrere, blant annet med flere faste stillinger. Høsten 2007 flyttet biobanken inn i nybygde lokaler i Levanger, og to år senere flyttet forskere og administrasjon etter. 

03 jan 2017

forskningssenter-pictogram

HUNT som del av Det medisinske fakultet ved NTNU