Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Vi takker alle trøndere som stilte opp og gjorde HUNT4 til en SUKSESS!

HUNT4 ble gjennomført september 2017 til februar 2019. Hovedundersøkelsen er ferdig, men noen tilleggsprosjekt pågår fortsatt. En ny datainnsamling med spørreskjema i sørdelen av Trøndelag fant sted i oktober 2019.

Informasjonsbrosjyre HUNT4 i nordlige Trøndelag
Nettside om HUNT i sørlige Trøndelag

På denne siden finner du informasjon om pågående og og avsluttede prosjekt.

Det er ikke mulig å være med i HUNT4 lenger, eller å besvare spørreskjema for de som bor i nordlige delen av Trøndelag. De som er bosatt sør i Trøndelag vil få en sms med invitasjon til en spørreundersøkelse.

Logg inn for deltakelse i Hjernetrim, og for å se tilbakemelding

 

Deltaker-pictogram

pictogram mann og kvinne. tekst: deltaker. Lenke til siden for deltakere

Lenker for innlogging