Eivind Ness-Jensen


Førsteamanuensis 

Eivind Ness-Jensen

Fordøyelsessykdommer og kreft i fordøyelsesorganene

  • Cøliaki
  • Gastroøsofageal reflukssykdom
  • Kreft i fordøyelsesorganene
  • Inflammatorisk tarmsykdom
  • Irritabel tarmsykdom

Forskningsgrupper: Cøliaki og Övre GI-kirurgi (Karolinska)