HUNT forskningssenter

HUNT forskningssenter

HUNT forskningssenter gjennomfører befolkningsundersøkelser i Nord-Trøndelag, driver medisinsk og helsefaglig forskning, forvalter forskningsdata og har en biobank som oppbevarer biologisk materiale og utleverer prøver til godkjente forskningsprosjekter.

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08). Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Kombinasjonen av data fra befolkningsundersøkelser og biologisk materiale gir oss mulighet til å studere samspillet mellom genetisk variasjon, livsstil og miljøpåvirkning. Dette kan gi ny kunnskap om sykdom og helse. Data fra en totalbefolkning og et geografisk område gir helt unike muligheter til å studere helse og sosiale forhold i en befolkning. Deltakerne kommer fra forskjellige regioner, kommuner og bostedskretser, og er i alle aldre fra 13 år og oppover. I vår leting etter nye svar på dagens, og framtidens, helseproblemer vil studier av samspillet mellom genetisk disposisjon, livsstil og miljøpåvirkning bli et svært betydningsfullt verktøy. Under "publikasjoner finner du et utvalg av forskningsresultater fra HUNT forskere.

Mer om organiseringen av HUNT forskningssenter

HUNT Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag - Lokalt, nasjonalt og internasjonalt fremragende. HUNT og NTNU mot 2020. Status og muligheter.

HUNT Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag - Lokalt, nasjonalt og internasjonalt fremragende. HUNT og NTNU mot 2020. Status og muligheter.

forskningssenter-pictogram

lenke til HUNT forskningssenter. Bilde av molekylstruktur med ordet "HUNT forskningssenter"

Årlige nyhetsbrev til deltakere

Årlige nyhetsbrev til deltakere

 

2017-2018: nyhetsbrev ble ikke laget pga stor mengde brosjyrer for HUNT4, se HUNT4

2016

bilde med lenke til deltakerbrev 2016

2015

bilde med lenke til deltakerbrev 2015

2014

bilde med lenke til deltakerbrev 2016

2013

bilde med lenke til deltakerbrev 2013

2012

bilde med lenke til deltakerbrev 2012

2011

I 2011 ble det ikke utgitt et nyhetsbrev.

2010

bilde med lenke til deltakerbrev 2010

17 okt 2019