Samtykke og hvordan trekke samtykke

Samtykke og hvordan trekke samtykke

Alle som har deltatt i HUNT har fått opplysninger om helseundersøkelsene og har samtykket til at opplysningene benyttes i forskning.

I HUNT 1 (1984-86) ble det å møte fram, besvare spørreskjema og la seg undersøke fysisk, ansett som et tilstrekkelig samtykke.  I HUNT2 og HUNT3 har alle deltakere skrevet under et samtykke for å godkjenne bruk av deres svar og prøver til forskning.  Det samme skjer i HUNT4.

Alle forskningsprosjekt som bruker HUNT-materiale er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Deltakere kan til enhver tid trekke sitt samtykke. Da blir deres opplysninger og prøver destruert.

Det er frivillig å delta i HUNT. Hver deltaker har gitt sitt skriftlige samtykke for at opplysningene skal kunne brukes til forskning. De opplysningene og prøvene du har gitt blir oppbevart på ubestemt tid. I framtida kan de blir brukt i prosjekter som ennå ikke er planlagt, forutsatt at det er i samsvar med lover og forskrifter.

Det er du som deltaker som bestemmer over dine data. Som deltaker i HUNT kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke og be om at data om deg slettes eller at blod- og urinprøver blir ødelagt. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket, ta kontakt:

Postadresse: HUNT forskningssenter, Forskningsveien 2, 7600 Levanger

Tlf.: 74 07 51 80 eller 74 01 92 40

E-post: hunt@medisin.ntnu.no

Her finner du informasjonsbrev og samtykkeerklæringer i forbindelse med HUNT-undersøkelsene.

Informasjon om ny forskning

En gang i året blir det gitt ut informasjon til befolkningen. Det vil også være omtaler av en del forskningsprosjekter i mediene, på facebook og på denne bloggen der forskerne skriver om sine forskningsprosjekter.

29 sep 2017

Deltaker-pictogram

pictogram mann og kvinne. tekst: deltaker. Lenke til siden for deltakere

Brev til deltakere

Informasjonsskriv og samtykkeerklæringer

HUNT1

HUNT2


HUNT3

HUNT4


UngHUNT

Informasjonsbrev til alle deltakere i HUNT

Oktober - november 2012 ble det sendt ut brev til alle deltakere i HUNT. Brevet informerte om pågående prosjekt, og genetiske forskningsmuligheter som innebærer datadeling med utenlandske forskningsmiljø. Last ned informasjonsbrev 2012 (pdf).

Mer om samtykke

Årlige nyhetsbrev