Håndtering av forskningsdata og avidentifisering

Håndtering av forskningsdata og avidentifisering

HUNT forskningssenter ønsker i høyeste grad å ivareta personvernet. Ingen direkte personidentifiserbare data blir utlevert til forskere.

Alle data og prøver fra HUNT-undersøkelser blir oppbevart ved HUNT forskningssenter, med strenge regler for adgang. Alle data og blodprøver som forskere bruker i sine studier er avidentifiserte. Det betyr at navn, fødselsdato og personnummer er slettet, slik at data ikke kan knyttes til noen enkeltperson.

Blod- og urinprøver ligger fordelt i flere små rør og er nedfryst til -80˚C i store frysere. Et unntak er DNA – dette oppbevares ved -20˚C. En liten del av blodprøvene blir oppbevart ved -196˚C. Disse er ment å oppbevares over lang tid til nye typer forskning.

Utenforstående, f.eks. arbeidsgivere, forsikringsselskaper o.l. får aldri tilgang til opplysninger fra HUNT som kan knyttes til personer. Rutinene for personvern er underlagt streng kontroll, og overvåkes bl.a. av Datatilsynet og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i Midt-Norge (REK).

26 nov 2015

Deltaker-pictogram

pictogram mann og kvinne. tekst: deltaker. Lenke til siden for deltakere