Hva er HUNT?

Hva er HUNT?

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) er en stor samling av helseopplysninger og blodprøver som har som formål å finne ut hvorfor noen blir syke mens andre holder seg friske, hva som påvirker helsa vår, og hvordan helsa vår påvirker livet. Derfor samler vi opplysninger og biologisk materiale fra mange tusen trøndere.

Når vi vet mer om deres levekår og helse vil helsepersonell, folkehelseansvarlige og hver og en av oss ha større mulighet for å holde seg friske, eller bli raskere friske etter sykdom. Ved å forske på dine helseopplysninger og blodprøver kan vi:

  • følge folkehelsa over tid
  • finne ut hvilke faktorer som fremmer helse og hva som kan forårsake sykdom
  • finne genetiske årsaker for sykdom
  • finne ut mer om hvordan helse påvirker livsløp
  • forbedre folkehelsa gjennom opplysning til leger, myndigheter med ansvar for helse og folk generelt
  • bidra til utvikling av nye medisiner
  • bidra til et sunnere samfunn for alle

Les mer om HUNT-undersøkelsene og HUNT forskningssenter.

 

Deltaker-pictogram

pictogram mann og kvinne. tekst: deltaker. Lenke til siden for deltakere