Brev til deltakere

Informasjonsskriv og samtykkeerklæringer

HUNT1

HUNT2


HUNT3

HUNT4


UngHUNT

Informasjonsbrev til alle deltakere i HUNT

Oktober - november 2012 ble det sendt ut brev til alle deltakere i HUNT. Brevet informerte om pågående prosjekt, og genetiske forskningsmuligheter som innebærer datadeling med utenlandske forskningsmiljø. Last ned informasjonsbrev 2012 (pdf).

Mer om samtykke

Årlige nyhetsbrev

Deltaker-pictogram

pictogram mann og kvinne. tekst: deltaker. Lenke til siden for deltakere

Årlige nyhetsbrev til deltakere

Årlige nyhetsbrev til deltakere

 

2017-2018: nyhetsbrev ble ikke laget pga stor mengde brosjyrer for HUNT4, se HUNT4

2016

bilde med lenke til deltakerbrev 2016

2015

bilde med lenke til deltakerbrev 2015

2014

bilde med lenke til deltakerbrev 2016

2013

bilde med lenke til deltakerbrev 2013

2012

bilde med lenke til deltakerbrev 2012

2011

I 2011 ble det ikke utgitt et nyhetsbrev.

2010

bilde med lenke til deltakerbrev 2010

17 okt 2019