Tilgang til HUNT-materialet

Tilgang til HUNT-materialet

Tilgang til egen datafil og biologisk materiale kan gis etter søknad og inngått avtale. En slik avtale gir rettigheter til å forske på en eller flere bestemte problemstillinger i en tidsavgrenset periode, og til å publisere et bestemt antall artikler.

Les mer om hva som er tilgjengelig, hvordan man søker og hvordan man følger opp prosjektet over tid på våre engelske sider for forskere, under data access.

forskning-pictogram