Forskningsresultater

Forskningsresultater

Forskningsresultater fra HUNT blir publisert i forskjellige kanaler.

Vitenskapelige publikasjoner er samlet i HUNT library.
Mange resultater bli også publisert i vanlige media, som for eksempel Adresseavisa, Trønderavisa, NRK osv.
Alle godkjente HUNT prosjekt presenteres i vår prosjektoversikt.
Vi er også på facebook, og har laget filmer om HUNT.

HUNT library: Søk i alle HUNT publikasjoner

HUNT prosjektoversikt: Se gjennom pågående prosjekt

Blogg-inlegg om HUNT

Film om HUNT

Facebookside til HUNT

HUNT i media

HUNT i media

Viktige forskninsgsområder for HUNT

Viktige forskninsgsområder for HUNT

Ressurspublisering

Arv og miljøArv og miljø


Nesten alle sykdommer er resultater av en samvirkning mellom arvelige faktorer og miljøfaktorer.

Allerede ved HUNT 1 ble det registrert ei rekke...

Samfunn og helseSamfunn og helse


Mange helseutfordringer i vår del av verden er nært knyttet til sosiale levekår som utdanning, arbeid, bolig, inntekt og familieforhold.

...

Mental helseMental helse


Mentale helseplager, særlig angst og depresjon, er blant de mest utbredte folkesykdommene og kan medføre store lidelser.

Slike plager har ofte stor...

AlderssykdommerAlderssykdommer


Blant de aldersgruppene som kommer i pensjonsalderen om 10-15 år og utgjør den såkalte eldrebølgen, vil mange ha god både fysisk og...

Ung og frisk?Ung og frisk?


Ungdom har generelt sett god helse. Men ungdomsårene kan være avgjørende for hvordan en får det som voksen, og ikke alle kommer seg gjennom...

Overvekt og diabetesOvervekt og diabetes


Den sterke vektøkningen som skjer i hele den vestlige og flere andre befolkningsgrupper, er en av de mest tydelige endringene i helsetilstanden i Norge i...

Hjerte- og karsykdommerHjerte- og karsykdommer


Selv om dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har gått ned siden 1970-tallet, er det fremdeles slik at de fleste dør av hjerte- og...

Deltaker-pictogram

pictogram mann og kvinne. tekst: deltaker. Lenke til siden for deltakere

Kontakt

 

 

Adresse
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Telefon
74 07 51 80 | 74 01 92 40 916 83 253

OBS! Under perioden med koronatiltak har vi mindre bemanning. Hvis vi ikke tar telefonen kan du sende oss en e-post: hunt@medisin.ntnu.no. Forskningssenterets bygg er stengt for besøk.

Årlige nyhetsbrev til deltakere

Årlige nyhetsbrev til deltakere

 

2017-2018: nyhetsbrev ble ikke laget pga stor mengde brosjyrer for HUNT4, se HUNT4

2016

bilde med lenke til deltakerbrev 2016

2015

bilde med lenke til deltakerbrev 2015

2014

bilde med lenke til deltakerbrev 2016

2013

bilde med lenke til deltakerbrev 2013

2012

bilde med lenke til deltakerbrev 2012

2011

I 2011 ble det ikke utgitt et nyhetsbrev.

2010

bilde med lenke til deltakerbrev 2010

17 okt 2019