HUNT

HUNT er et forskningsprosjekt som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra inbyggerne i norddelen av Trøndelag. Over 140.000 trøndere har deltatt i HUNT gjennom fire innsamlingsrunder siden oppstarten i 1984. Siste innsamlingsrunde (HUNT4) varte til februar 2019.

HUNT er også et forskningssenter som forvalter og forsker på HUNT materialet, med en biobank og databank som tilbyr tjenester for forskere innen lagring, behandling og utlevering av forskningsmateriale.

Adresse:
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80 / 74 01 92 40
E-post:hunt@medisin.ntnu.no