Oversikt over parallellsesjoner

Detaljert informasjon om alle sesjoner finnes i pdf-versjonen av programmet.

 

 

Fredag 23. juni kl. 14.00-16.00

SESJON 1: En samfunnsmakts undergang – omfordelingen av den norske katolske kirkas ressurser etter 1537

SESJON 2: Himmel og hav – perspektiver på maritim kulturhistorie

SESJON 3: Systems engineering og norske konkurransefortrinn. Historiske perspektiver på betydningen av modeller, programvare og datamaskiner i moderne industri

SESJON 4: Den finansielle revolusjonen: Historiske perspektiver på finansialiseringen 1973–2008

SESJON 5: Hvordan utdanne historikere for fremtidens historiefag?

Fredag 23. juni kl. 16.15-17.00

FRIE FOREDRAG 1: Finn Erhard Johannessen, «Paracelsianere i apotek og bergverksdrift i Norge rundt år 1700».

FRIE FOREDRAG 2: Roald Berg, «“Like norsk som Halden”: Ressursutnyttelse og suverenitet i Arktis, i Antarktis og langs Kjølen, 1905-1993».

FRIE FOREDRAG 3: Mari Torsdotter Hauge, «Dei intellektuelle og periferien».

FRIE FOREDRAG 4: Frode Ulvund, «Forestillingar om religiøse minoritetar som samfunnsfare i Noreg etter 1814».

FRIE FOREDRAG 5: Emil M. V. Eliasson, «Nøørjen jih saemien gånka? – Samene og det samiske i den norske rikssamlingsprosessen c. 850 – c. 1050».

Lørdag 24. juni kl. 09.30-11.30

SESJON 6: Guds fortørnelse og vrede. Luthersk ortodoksi og biblisisme innenfor den danskdominerte fyrstestaten. Eksempler fra Nordområdene 1580-1700

SESJON 7: Offentlighetens omveltninger og omveltninger i offentligheten – 1815-1900

SESJON 8: Teknokrati, demokrati og ekspertise: et reaktualisert forskningsfelt

SESJON 9: Marked, moral og fordeling: Nye studier i 1800-tallets økonomiske historie

SESJON 10: Historie og politikk. Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945

Lørdag 24. juni kl. 13.30-15.30

SESJON 7 DEL TO: Offentlighetens omveltninger og omveltninger i offentligheten – 1815-1900

SESJON 11: Overhoffretten på Akershus – en revolusjonerende modernisering av norsk rettsforvaltning

SESJON 12: Revolusjoner, opprør, omveltninger: Den russiske revolusjon 1917 i en norsk og global kontekst

SESJON 13: Maktens smøremiddel. Oljens politiske økonomi i nasjonal, regional og global kontekst.

FRIE FOREDRAG 6 (kl. 13.30-14.15): Trond Gabrielsen, «Ensretting og politisering av samenes historie».

FRIE FOREDRAG 7 (kl. 14.30-15.15): Sigrid Eidem, «Den ungarske migrasjonen til Norge i 1956/57, i nytt og gammelt lys».

Søndag 24. juni kl. 10.00-12.00

SESJON 12 DEL TO: Revolusjoner, opprør, omveltninger: Den russiske revolusjon 1917 i en norsk og global kontekst - DENNE SESJONEN ER AVLYST

SESJON 14 Skole, språk og misjon

SESJON 15: Nazisme fra toppen. Forsøket på å nazifisere det norske samfunnet 1940-1945

SESJON 16: Nye perspektiver på norsk energihistorie

SESJON 17: Nye omveltninger i historieteori og –praksis - DENNE SESJONEN ER AVLYST

Norske historiedager 2017 arrangeres av lokallaget HIFO Trøndelag i samarbeid med Institutt for historiske studier, NTNU.

 

Har du spørsmål?

Kontakt kongressbyrå

Kontakt hovedkomiteen

Historiedagene på Facebook

 

Følg også HIFO Trøndelag på Facebook.

 

#historiedager2017