Åpen invitasjon

Posterutstilling

HIFO inviterer til å sende inn prosjekter for posterpresentasjon på Norske historiedager i Trondheim 23.-25. juni 2017.

 

Send inn ditt abstract

 

Et abstract som beskriver prosjektet må sendes til historiedagene2017@hf.ntnu.no innen 15. mai. Det vil bli vurdert av arrangementskomiteen, som deretter gir tilbakemelding på om abstractet aksepteres for posterpresentasjon.

Forfatter må være registrert på konferansen for å kunne presentere sin poster.

Informasjon om konferansen finnes på www.ntnu.no/historiedager2017. Ta gjerne kontakt med komiteen hvis det er ønskelig med tilbakemelding på oppsett av poster.

 

Posterinstruksjoner

 • Abstractet
  • Teksten må ikke overstige 2000 tegn
  • Teksten kan skrives på norsk eller engelsk
 • Forfatter må selv finansiere trykking av posteren
 • Posteren må lages i A0-format, portrettorientering
 • Dimensjonene må ikke overstige 1189mm x 841mm
 • Tekst og illustrasjoner bør være lesbart fra to meters avstand (brødtekst minimum 24pt)
 • Forfatter oppfordres til å være til stede ved posteren i noen pauser, samt tydelig oppgi kontaktinformasjon på posteren i tilfelle spørsmål fra andre deltakere på konferansen
 • Tidsplan:
  • Henge opp poster: Fredag 23. juni 0800-1000
  • Ta ned poster: Søndag 25. juni 1330-1500

Norske historiedager 2017 arrangeres av lokallaget HIFO Trøndelag i samarbeid med Institutt for historiske studier, NTNU.

 

Har du spørsmål?

Kontakt kongressbyrå

Kontakt hovedkomiteen

Historiedagene på Facebook

 

Følg også HIFO Trøndelag på Facebook.

 

#historiedager2017