Norske historiedager 2017

 

Omveltninger: Reform og revolusjon

 

Norske historiedager er den største nasjonale møteplassen for faghistorikere i Norge – både for forskere, lærere og historikere i andre sektorer, som museer, arkiv, forlag og annet. Konferansen arrangeres årlig, og alternerer mellom de forskjellige stedene i landet hvor det er fagmiljø som gir undervisning i historie på universitets- og høgskolenivå. Ansvaret for selve arrangementet deles mellom Den norske historiske forening (HIFO) og det lokale lærestedet. I 25 år har konferansen vært en sentral arena for aktuell faglig debatt og presentasjon av den pågående historisk forskning. Både faglig og sosialt har konferansen en sentral posisjon innen historikerlauget.

 

Registrering

NB! Early-bird-fristen er forlenget grunnet påske: Registrer deg før 22. april for å få den beste prisen (se oversikt over registreringsavgifter i menyen til venstre).

Registrer deg her

 

Program

Last ned program

(oppdatert 22.03.17, endringer kan forekomme)

Programmet er en blanding av inviterte foredrag og sesjoner på innsendte forslag.

I tillegg til foredragene inviteres det til mottakelse i Erkebispegården og Nidarosdomen fredag kveld, samt festmiddag på lørdag. Lørdag ettermiddag tilbys en rekke ekskursjoner.

Du finner detaljer om programmet i menyen til venstre.

 

Posterutstilling

Send inn ditt abstract

HIFO inviterer til å sende inn prosjekter for posterpresentasjon på Norske historiedager i Trondheim 23.-25. juni 2017.

Et abstract som beskriver prosjektet må sendes til komiteen innen 15. mai. Det vil bli vurdert av arrangementskomiteen, som deretter gir tilbakemelding på om abstractet aksepteres for posterpresentasjon.

Se mer info om kriterier i menyen til venstre.

Norske historiedager 2017 arrangeres av lokallaget HIFO Trøndelag i samarbeid med Institutt for historiske studier, NTNU.

 

Har du spørsmål?

Kontakt kongressbyrå

Kontakt hovedkomiteen

Historiedagene på Facebook

 

Følg også HIFO Trøndelag på Facebook.

 

#historiedager2017