Ekskursjoner

Det arrangeres i alt fem ekskursjoner lørdag ettermiddag fra klokka 15.30. Du velger hvilken du ønsker å være med på i registreringsskjemaet.

 

Ekskursjon 1: Utflukt til Steinvikholm slott

Steinvikholm slotts historie er tett knyttet til begivenhetene i Norge rundt reformasjonen. Slottet ble oppført av erkebiskop Olav Engelbrektsson som lot arbeidet starte i 1525. Steinvikholm ble en viktig base for erkebiskopens makt under den dramatiske konflikten med kong Christian 3. Under Grevefeiden hadde erkebiskopen fast tilhold her, og hit ble også Nidaros domkirkes kostbarheter, blant annet St. Olavs skrin, brakt i sikkerhet. Etter reformasjonen tjente slottet som lensherreresidens i noen tiår. Anlegget eies i dag av Fortidsminneforeningen.

Steinvikholm ligger i Stjørdal kommune, om lag tre kvarter med Buss fra Trondheim. Erik Opsahl og Magne Njåstad, to av våre fremste eksperter på denne perioden i norsk historie, vil gi en grundig innføring i stedets historie.

Medvirkende:

Erik Opsahl, professor, Institutt for historiske studier, NTNU
Magne Njåstad, professor, Institutt for historiske studier, NTNU

 

Ekskursjon 2: Vandring i Trondheims kirkehistorie

Trondheim by er uløselig knyttet til Norges kirkehistorie. Byen er uten tvil Norges historiske kirkehovedstad, som sete for erkebiskopen fra midten v 1100-tallet og sentrum for Olavskulten. Byen har også noen av de flotteste kirkehistoriske kulturminnene i landet.

Denne ekskursjonen vil ta for seg Nidarosdomen og området rundt domkirken og Erkebispegården. Vi er så heldige at to av de fremste kjennerne av Nidarosdomen og Trondheims kirkehistorie, Øystein Ekroll og Margrethe Stang, vil stå for det faglige innholdet under vandringen. Vi vil også legge turen innom den helt nye katolske domkirken i Trondheim, innviet høsten 2016.

Medvirkende:

Margrethe Stang, førsteamanuensis, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
Øystein Ekroll, forsker/arkeolog, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

 

Ekskursjon 3: Trondheim under den tyske okkupasjonen – byvandring

Den tyske okkupanten hadde store planer for utvikling av Trondheim som marinebase. Etter at selve krigen var vunnet skulle en ny by, North Stern eller Neü Drontheim, bygges ved utløpet av elven Gaula sørvest for den gamle bykjernen. Dette skulle være en tysk, by med 250 000 nasjonaltyske innbyggere. De skulle være arbeidskraft for den tyske krigsmarinens hovedbase i den nordlige del av Det tredje riket. Kjernen i okkupantens visjoner for Trondheim var å dekke krigsmarinens behov for beskyttelse, reparasjons- og utrustningsdokker og oppankringsplasser. En base plassert her ville bli utgangspunkt for rask seilas ut til storhavet for å kontrollere skipsfarten i det nordlige Atlanterhavet. Under okkupasjonen var Trondheim derfor en by styrt av den tyske marine, og var tiltenkt rollen som en fremtidig marinemetropol. Oslo forble det politiske og administrative senteret i Norge, men Trondheim var den militært sett viktigste byen for den tyske okkupasjonsmakten. I løpet av okkupasjonen startet utbyggingen av Trondheim som marinebase. På Nyhavna ble det etablert en ubåtbase med bunkerne DORA I og II som de sentrale byggene. På Persaunet ble det bygget en stor leir for ubåt-mannskapene. Denne er i dag den eneste gjenværende i sitt slag. På Charlottenlund fem kilometer øst for Trondheim torg ble det bygget en stor kommunikasjons- og etterretningsstasjon kalt Nordblitz. Denne var i stand til å avlytte radiokommunikasjon i hele nord Atlanteren, og ble etter det tyske nederlaget og frem til 1947 drevet videre av de allierte med tyske mannskaper i uniformer hvor ørnen og hakekorset var fjernet.

På vei med buss fra Dragvoll til Nyhavna legger vi veien om Persaunet leir. På Nyhavna starter vi turen ved DORA II og går så inn i DORA I hvor for en presentasjon før vi går igjennom DORA I og ut på Ladehammerkaia hvor men kan se to i norsk sammenheng unike høybunkere med det offisielle navnet: Luftschutzturm der Bauart Zombeck.

Medvirkende:

Svein Carstens, professor, Institutt for lærerutdanning, NTNU

 

Ekskursjon 4: På sporet av samisk historie i Trondheim

I 2017 markeres 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet som fant sted i Metodistkirken i Trondheim. Men Trondheim er en viktig by for samen også utover begivenhetene i 1917. Store deler av det sørsamiske området ble administrert fra Trondheim og her ble de første lærestedene som underviste i samisk grunnlagt. Vi vandrer gjennom Trondheim med fokus på det samiske og de spor samhandlingen mellom nordmenn og samer har satt i byen.

Medvirkende:

Terje Bratberg, historiker/konservator, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

 

Ekskursjon 5: Handelsborgerskapets gullalder - Trondheim på 1700-tallet

Trondheims borgerlige kultur hadde på flere måter sin storhetstid på 1700-tallet. En blomstrende handel førte med seg stor velstand. Et uttrykk for denne velstanden var en betydelig byggeaktivitet i byen, med påkostede bypaleer og lange bryggerekker. Samtidig blomstret byens kulturliv og Trondheim ble et intellektuelt sentrum i Norge.

Fortsatt kan vi se mange spor etter denne perioden i byen. Det flotteste eksemplet er Stiftsgården, oppført på 1770-tallet. På denne byvandringen vil vi ta for oss disse sporene, og vi vil få høre om en spennende periode i byens historie.

Medvirkende:

Ida Bull, professor, Institutt for historiske studier, NTNU

Norske historiedager 2017 arrangeres av lokallaget HIFO Trøndelag i samarbeid med Institutt for historiske studier, NTNU.

 

Har du spørsmål?

Kontakt kongressbyrå

Kontakt hovedkomiteen

Historiedagene på Facebook

 

Følg også HIFO Trøndelag på Facebook.

 

#historiedager2017