Studiehåndboka for Det humanistiske fakultet 2017-2018

Studiehåndboka for humanistiske studier inneholder studieplanene for alle fagene ved Det humanistiske fakultet. Her finner du blant annet informasjon om innhold i og oppbygning av programmene/fagene, i tillegg til generell informasjon om hvilke rettigheter og plikter du må forholde deg til som student.

Thu, 06 Jul 2017 09:30:44 +0200

Studiehåndbøker for andre fakulteter ved NTNU

Leter du etter studiehåndbøker for samfunnsvitenskap, realfag, eller andre fagområder?
Se oversikt over alle studiehåndbøker ved NTNU.