Fakultetsstyre, råd og utvalg ved Det humanistiske fakultet (HF)

Her finner du oversikt over fakultetsstyret, samt faste råd og utvalg ved HF med møteplaner:

Fakultetsstyret
HFs øverste organ som tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved fakultetet.

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger
Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger foretar tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger

Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger
Tilsettingsrådet behandler tilsettinger og saker som vedrører teknisk og administrativt personell.

LOSAM
LOSAM er lokalt samarbeidsutvalg ved Det humanistiske fakultet, bestående av representanter for arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU.

Kontakt oss