Det humanistiske fakultet

Pensumlister for humanistiske fag – høst 2019

Thu, 08 Aug 2019 21:24:53 +0200

Pensumlister 2016-2019

2019 vår

Likestilling og mangfold (KKS)
Medievitenskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk språk og litteratur
Norsk som andrespråk
Religionsvitenskap
Spansk (spansk perspektivemne)
Språklig kommunikasjon
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)
Swahili
Tegnspråk og tolking
Tysk (tysk perspektivemne)

 

2018 høst

2018 vår

2017 høst

2017 vår

2016 høst

2016 vår

Pensumlister fra 2011 til 2015

2015 høst

2015 vår

2014 høst

2014 vår

2013 høst

2013 vår

2012 høst

2012 vår

2011 høst

2011 vår

Pensumlister fram til 2010

2010 høst

2010 vår

2009 høst

Pensumlister for humanistiske fag – høst 2009

Allmenn litteraturvitenskap
Antikkens kultur
Arkeologi
Dansevitenskap
Drama og teater
Engelsk
Europastudier
Filmvitenskap
Filosofi
Fonetikk
Fransk
Gresk
Historie
Italiensk
Japansk
Klassisk språk og litteratur (KLAS)
KRL (Kr.doms-, religions- og livssynskunnskap)

Kulturminneforvaltning
Kunsthistorie
Latin
Lingvistikk
Medieproduksjon
Medievitenskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk
Religionsvitenskap
Rumensk
Spansk
Språklig kommunikasjon
Swahili
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Tysk

2009 vår

2008 høst

2008 vår

2007 høst

Pensumlister for humanistiske fag – høst 2007

Allmenn litteraturvitenskap
Antikkens kultur
Arkeologi
Dansevitenskap
Drama og teater
Engelsk
Europastudier
Filmvitenskap
Filosofi
Fonetikk
Fransk
Gresk
Historie
Italiensk
KRL (Kr.doms-, religions- og livssynskunnskap)
Kulturminneforvaltning

Kunsthistorie
Latin
Lingvistikk
Medieproduksjon
Medievitenskap
Middelalderkunnskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk
Religionsvitenskap
Russisk
Spansk
Språklig kommunikasjon
Swahili
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Tysk

2007 vår

2006 høst

Pensumlister for humanistiske fag – høst 2006

Allmenn litteraturvitenskap
Antikkens kultur
Arkeologi
Dansevitenskap
Drama og teater
Engelsk
Europastudier
Filmvitenskap
Filosofi
Fonetikk
Fransk
Gresk
Historie
Italiensk
KRL (Kr.doms-, religions- og livssynskunnskap)
Kulturminneforvaltning

Kunsthistorie
Latin
Lingvistikk
Medieproduksjon
Medievitenskap
Middelalderkunnskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk
Religionsvitenskap
Russisk
Spansk
Språklig kommunikasjon
Swahili
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Tysk

2006 vår

Pensumlister for humanistiske fag – vår 2006

Allmenn litteraturvitenskap
Antikkens kultur
Arkeologi
Dansevitenskap
Drama og teater
Engelsk
Europastudier
Filmvitenskap
Filosofi
Fonetikk
Fransk
Gresk
Historie
Italiensk
KRL (Kr.doms-, religions- og livssynskunnskap) Kulturminneforvaltning

Kunsthistorie
Latin
Lingvistikk
Medieproduksjon
Medievitenskap
Middelalderkunnskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk
Religionsvitenskap
Russisk
Spansk
Språklig kommunikasjon
Swahili
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Tysk

2005 høst

Pensumlister for humanistiske fag – høst 2005

Allmenn litteraturvitenskap
Antikkens kultur
Arkeologi
Dansevitenskap
Drama og teater
Engelsk
Europakunnskap
Filmvitenskap
Filosofi
Fonetikk
Fransk
Gresk
Historie
Italiensk
KRL (Kr.doms-, religions- og livssynskunnskap) Kulturminneforvaltning

Kunsthistorie
Latin
Lingvistikk
Medieproduksjon
Medievitenskap
Middelalderkunnskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk
Religionsvitenskap
Russisk
Spansk
Språklig kommunikasjon
Swahili
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Tysk

2005 vår

Pensumlister for humanistiske fag – vår 2005

Allmenn litteraturvitenskap
Antikkens kultur
Arkeologi
Dansevitenskap
Drama og teater
Engelsk
Europakunnskap
Filmvitenskap
Filosofi
Fonetikk
Fransk
Gresk
Historie
Italiensk
KRL (Kr.doms-, religions- og
livssynskunnskap)

Kunsthistorie
Latin
Lingvistikk
Medieproduksjon
Medievitenskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk
Religionsvitenskap
Språklig kommunikasjon
Swahili
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Tysk

2004 høst

Pensumlister for humanistiske fag – høst 2004

Allmenn litteraturvitenskap
Antikkens kultur
Arkeologi
Dansevitenskap
Drama og teater
Engelsk
Europakunnskap
Filmvitenskap
Filosofi
Fonetikk
Fransk
Gresk
Historie
Italiensk
KRL (Kr.doms-, religions- og livssynskunnskap)

Kulturminneforvaltning
Kunsthistorie
Latin
Lingvistikk
Medieproduksjon
Medievitenskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk
Religionsvitenskap
Språklig kommunikasjon
Swahili
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Tysk

 

2004 vår

Pensumlister for humanistiske fag – vår 2004

Allmenn litteraturvitenskap
Antikkens kultur
Arkeologi
Dansevitenskap
Drama og teater
Engelsk
Europastudier
Filmvitenskap
Filosofi
Fonetikk
Fransk
Gresk
Historie
Italiensk
KRL (Kr.doms-, religions- og livssynskunnskap)

Kulturminneforvaltning
Kunsthistorie
Latin
Lingvistikk
Medieproduksjon
Medievitenskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk
Religionsvitenskap
Språklig kommunikasjon
Swahili
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Tysk

 

2003 høst

Pensumlister for humanistiske fag – høst 2003

Allmenn litteraturvitenskap
Antikkens kultur
Arkeologi
Dansevitenskap
Drama og teater
Engelsk
Europakunnskap
Filmvitenskap
Filosofi
Fonetikk
Fransk
Gresk
Historie
Italiensk
KRL (Kr.doms-, religions- og livssynskunnskap)

Kulturminneforvaltning
Kunsthistorie
Latin
Lingvistikk
Medieproduksjon
Medievitenskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk
Religionsvitenskap
Språklig kommunikasjon
Swahili
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Tysk

 

2003 vår, og tidligere semestre

Pensumlister for humanistiske fag – vår 2003, og tidligere semestre

Her finner du en del pensumlister fra 1990-tallet og frem til våren 2003. Det er mange fag som ikke har lagt ut pensumlister her, så om du ikke finner det du leter etter, kontakt instituttet som underviste i emnet.

2003 vår:

2002 høst:

2002 vår:

2001 høst:

2001 vår:

2000 høst:

2000 vår:

1999 høst:

1999 vår:

1998 høst:

Hvor får du kjøpt pensum?

Pensumbøker fås kjøpt hos Akademika (Studentsamskipnadens nettbutikk), i bokhandelen på Dragvoll, eller hos andre bokhandlere i butikk eller på nett. Hvis du kjøper pensum hos andre enn SiTs bokhandel på campus eller på nett, så sjekk at du får tak i riktig utgave av pensumbøkene, da de ofte finnes i flere utgaver.

Kompendier fås kjøpt i bokhandelen på Dragvoll campus. Kompendier kan ha noe ulikt innhold fra år til år, så sjekk innholdslisten hvis du skal kjøpe brukte kompendier fra andre studenter.

Pensum og supplerende litteratur finnes også på Universitetsbiblioteket.

Akademika bokhandel på campus Dragvoll. Foto.