Søknadsprosedyre for forlenget tid i arbeidet med masteroppgaven

Søknadsprosedyre for forlenget tid i arbeidet med masteroppgaven

Se retningslinjer for behandling av søknader om forlenget tid i arbeidet med masteroppgaven ved Det humanistiske fakultet.

Vi gjør oppmerksom på at disse retningslinjene gjelder forlengelse av studieretten på bakgrunn av faglige årsaker.

Forlengelse av studieretten på grunnlag av permisjoner og delstudier vil komme i tillegg. Det er instituttet som behandler søknader om permisjon og deltidsstudier.