NTNU Dragvoll, universitetsbygningene

Det humanistiske fakultet

VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Forskning

Forskning ved Det humanistiske fakultet spenner fra grunnforskning innen filosofi, via historie, kunstfag og litteratur, til anvendt forskning innen blant annet språkvitenskap.

I tillegg har vi kunstfaglige miljøer som jobber med kunstnerisk utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

Mer om forskning ved Det humanistiske fakultet

Utdanning

Vi tilbyr studier på bachelor- master- og ph.d.-nivå innen et bredt spekter av humanistiske fagdisipliner, i tillegg til etter- og videreutdanning.

Vårt studietilbud

HF tilbyr forskarutdanningene ph.d. og stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Forskerutdanning (ph.d.) ved HF

Arrangementer ved HF


CenSES logoFME CenSES (Centre for Sustainable Energy Studies) er et virtuelt forskningssenter som legger vekt på studier og beslutningstøtte som fremmer et nytt bærekraftig energisystem.


 

Blogg fra NTNU Samfunn, språk og kultur