Startpakke profilering

Startpakke profilering

 

Startpakken består av grunnleggende profilelementer som f.eks fargeutvalg, navnetrekk, font etc.og er et godt sted å begynne for eksempel for et forskningssenter i startfasen. Vær ute i god tid - gjerne 5-6 måneder før åpning, siden dette er prosesser som trenger modning og kan ta en del tid. Det er også ofte mange produkter som skal på plass. Noen sentra er enda tidligere ute, forde de ser et behov for å begynne å profilere senteret før åpning. 

Prisene er estimater og spenner fra laveste til høyeste estimerte medgått tid på prosjektet, men i prosjekter med f.eks svært store behov for f.eks korrigering eller møtevirksomhet under veis vil prisen kunne bli høyere. Da vil kunden bli gjort oppmerksom på  det underveis.

Startpakken er priset som moduler, så enkeltelementer kan tas ut eller kjøpes for seg avhengig av behov. NB! Alle priser er eks MVA (interne enheter ved NTNU er ikke MVA-pliktig hos NTNU Grafisk Senter)

 

Møtevirksomhet gjennom hele prosjektet - 6 timer: kr. 4 500,-

 • Oppstartsmøte
 • Presentasjonsmøter
 • Oppfølgings og avklaringsmøter
   

Kreativ prosess - fast sum kr. 7000,-

Logoelement/logo og fargepalett - 30-40 timer: kr. 22 500,-/30 000,-
Basert på NTNU sin profil, med mindre tungtveiende hensyn tilsier noe annet

 

Gjennomgående og gjenkjennende grafiske elementer - 20-30 timer: kr. 15 000,-/22 500,-

 • Typografi (NB! Ikke font)
 • Bildemaner
 • Figurer, grafiske elementer
 • Tabellutforming
 • Komposisjon


Maloppsett standardprodukter - 6-10 timer: kr. 4 500,-/7 500,-

 • Lysark
 • Visittkort
 • Nyhetsbrev
 • Toppbanner/grafiske elementer
 • Utforming av malverk
 • Informasjonsfolder

NB! Inkluderer ikke evt produksjonskostnader
Illustrasjonsarbeid, fotografering o.l. må prises i tillegg

Totalt estimert tid Grunnpakke Profil: 72-86 timer
Estimert pris: kr. 54 000,-/ 64 500,-
Timepris utover estimat: kr. 750,-