Hvorfor skal jeg sette inn blanke sider i dokumentet?
Skal odde- eller partallssidene til høyre?

Oddetallssider skal være til høyre

Det må av og til legges til blanke sider for å få nye kapitler o.l. til å starte på høyre side. Dette er "penere" enn hvis det kommer på venstre side.

Forord, innholdsfortegnelse o.l. bør starte på høyre side. Etter en-sides forord må man sette inn en blank side, så innholdsfortegnelsen starter på høyre side.

Hvordan du gjør det
 

Behandling av dokumenter i Microsoft Word
 

Word 2007
Kommandoene Partallsside eller Oddetallsside setter inn et inndelingsskift og starter den nye inndelingen på neste par- eller oddetallsside.

Vil du at kapitlene i dokumentet alltid skal begynne på en odde- eller  partallsside, bruker du inndelingsskiftalternativet Oddetallsside eller Partallsside.


Word 2007 - inndelingsskift

 

Thu, 01 Dec 2016 09:34:18 +0100