Produksjonstid

Produksjonstid


3-5 dagers produksjonstid på det meste (med unntak av eksamensrelatert materiell) NB! Ved levering/sending må det påregnes noen ekstra dager.  

Vi har en produksjonstid på minst 3 dager på det aller meste, men vi blir veldig glade hvis vi får enda litt mer tid på oss. Dette gjelder varer som skal hentes her eller leveres i Trondheimsområdet. Masteravhandlinger og eksamensrelatert materiell blir prioritert i pressperiodene, og kan produseres på kortere tid. 

Vi kan tilby kortere produksjonstid når noe haster, og da vil det påløpe et haste-/ekspressgebyr. Gebyret vil komme fram i kalkylen i bestillingssystemet vårt. Størrelsen på ordren og ledig kapasitet på huset må også tas i betraktning i slike sammenhenger. Vi kan imidlertid være behjelpelig med å bestille produksjon hos en av våre underleverandører, hvis det blir vanskelig å få det til her. Dette gjelder altå kortere tid på produksjon. Ønsker man raskere transport enn det NTNUs transporttjeneste eller Posten tilbyr, så må dette avtales spesifikt. 

Transport av varer

Vi ber også kundene våre som skal ha levert varer om å beregne inn transporttid. Varer som skal sendes med posten tar nødvendigvis litt lengre tid enn det som kan leveres med bud. Da bør man ta med ytterligere dager i beregningen. 

NTNUs Transportavdeling bringer varer én gang pr. dag, ca. kl.08.00. Internt på NTNU leveres varen til byggets postmottak, med mindre forsendelsen inneholder konfidensielt materiell.