Open Ai Lab

Grafisk element brukt på to forskjellige roll ups

Informasjon

Norwegian Open AI Lab

 

For: Norwegian Open Al-lab

Om prosjektet: Ai-laben ønsket å ha en tydeligere grafisk profil på sine nettsider og presentasjoner. I godt samarbeid med prosjektgruppa fikk vi visualisert de ulike områdene de jobber med, og laget noen profilelementer.

 

Alle arbeider