NTNUs strategi

Forsiden av NTNUs strategi jordklode

Informasjon

NTNUs strategi

For: Styret ved NTNU

Hva: NTNUs hovedstrategi er et overordnet dokument som skal vise retningen universitetet ønsker å gå i.

Det er også laget strategier for hvert enkelt fakultet, og institutt.

Om prosjektet: NTNU utarbeidet en ny strategi som skulle være gjeldende fra 2018-2025. Det var ønskelig å løfte dette fram som et tydelig og tilgjengelig dokument for alle ansatte. Her ble det jobbet med å få et tekstungt dokument til å bli en luftig, visuell og inspirerende framstilling.

Produksjon: Grafisk senter har bidratt med grafisk design/struktur i samarbeid med en prosjektgruppe på kommunikasjonsavdelingen. Trykk hos Grafisk senter og Skipnes, på nydelig matt papir.

Alle arbeider