Masteroppgave

Masteroppgave

Nei. Vi har ikke mulighet til å sette av tid på forhånd og prioriterer derfor jobbene i den rekkefølgen vi mottar dem.
Normalt kan du beregne en til to dager. Vi prioriterer trykking av Masteroppgaver og vil gjøre vårt beste for at oppgaven blir ferdig trykt etter ønsket utleveringsdato. Hvis du leverer masteroppgaven din til trykking kl. 08.00 om morgenen vil du som regel kunne hente de kl. 14.30 samme dag, men i perioder med stor pågang (mai/ferie må du beregne to virkedager).
Det blir beregnet i kalkylen ved bestilling.
Du kan bestille så mange eksemplarer du ønsker privat. Dine private eksemplarer blir liggende igjen på NTNU Grafisk senter til du henter - og betaler for dem med kort i skranken.Vi sender kun faktura hvis oppgaven skal sendes og forfatteren bor utenfor Sør-Trøndelag.
Dette varierer fra institutt til institutt. Hør med instituttet du hører til.
Det beste er om du skriver masteroppgaven i A4-format. Om du ønsker oppgaven i B5-format så forminsker vi din A4 PDF-fil til B5 for deg (ca. 80% av A4). Dette vil ikke gå utover lesbarheten eller layouten i dokumentet.
(Tittelside = Det første trykkarket i en bok eller større publikasjon. Tittelsiden står utenfor selve handlingen i boken og inneholder navn på forfatter, tittel, undertittel osv.) Du bestemmer selv om du vil utforme en NTNU-tittelside når du bestiller, eller om du har en egen tittelside.
Du utformer og godkjenner omslaget ditt selv når du bestiller Masteroppgave. Det vil si at du må lese korrektur på skjerm. Du kan også laste ned pdf-fil av omslaget på din "bruker" hvis du ønsker det.
Ja. Dette laster du opp når du utformer omslaget ditt. Bildet bør ha en oppløsning på min 300 dpi, slik at det blir best mulig kvalitet på bildet.
Om en oppgave innholder mindre enn 40 ark når trykt (40 sider ensidig eller 80 sider tosidig) blir oppgaven såpass liten at ryggen blir for smal for oss å treffe ryggen nøyaktig når vi binder inn. Det er også stor fare for at teksten vil «bøye» seg over kanten.
Ja. Logg deg inn på din bruker og send inn ny bestilling. Informasjonen på omslaget og tittelsiden din er lagret fra forrige bestilling.