Visuell strategi

Håndtegning av fakultetets kjerneoppgaver

Informasjon

Visuell strategi


For: Fakultet for naturvitenskap

Hva: Fakultetsstrategien tolket etter «visual notes»-prinsipper og laget som rask håndskisse. Trykt på banner og brukt på digitale flater.

Om prosjektet: NV ønsket å øke de ansattes kunnskap om og forhold til fakultetets strategi ved å lage en komprimert, lettfattelig og morsom variant som enkelt lot seg presentere for de ansatte. Valget falt på å visualisere de viktigste delene av strategien som håndskisse, med utheving av hhv. Visjon og verdier, Kjerneoppgaver og Innsatsområder i hver sin hovedfarge. Idèen for oppgaven kom fra NV-fakultetet og storyboard og illustrasjonsarbeid ble utført av Grafisk Senter.

Alle arbeider