Papirformater

Størrelsen på en trykksak er ikke låst til standardformater, men det er noen standarder det kan være greit å kjenne til. Den mest brukte standarden for papirformater i Norge og store deler av verden er de såkalte A-formatene.

Fordelen med denne formatserien er at man beholder det samme størrelsesforholdet uansett hvor mange ganger man deler eller dobler arket til den korteste siden.

Bretter man et A4 ark i to, har man en 4 sider A5. Dobler man størrelsen på en A4, har man en A3.

A0 har et areal tilsvarende 1 kvadratmeter (rundet opp til nærmeste hele millimeter). Et A0 ark er 841x1189mm. Det er vekten av et A0-ark som definerer gramvekten på et papir. Om 1m2 av et ark veier 80g, har du et 80-grams papir.