Doktorgradsavhandling

Kan jeg forhåndsbestille time for trykking hos dere?

Nei, vi har ikke mulighet til å sette av tid på forhånd. Vi prioriterer jobbene i den rekkefølgen vi mottar dem.

Hvilken skrifttype, skriftstørrelse og marger skal jeg bruke?

Avhandlingen kan gjerne skrives i A4 format med 30 mm marg på hver side,
30 mm over og 35 mm i bunn. En kan bruke Times 12 pkt. med f. eks.
linjeavstand 1,5. Da forminsker vi formatet til B5. Hvis du skriver direkte i B5
format bruker du dokumentstørrelse A4 og tekststørrelse 11 pkt. med 4 cm
marg på hver side, 4 cm i toppen og 4,5 cm i bunn. Sidetallet ligger nedenfor
dette formatet.

Hvor finner jeg ISBN og serienummer?

Hver enkelt kanditat må gå inn på følgende side:
http://sats.itea.ntnu.no/isbnprovider/start.do

Hvor lang tid tar det fra jeg bestiller Doktorgradsavhandlingen til den er ferdig trykt?

Vi beregner 2–3 arbeidsdager på prøvetrykket. Som regel bruker vi en uke på
trykk av doktorgradsavhandling etter at prøvetrykket er godkjent. Vi prioriterer trykking av Doktorgradsavhandlinger og vil gjøre vårt beste for å oprettholde ønsket utleveringsdato.

Får jeg et prøvetrykk av Doktorgradsavhandlingen før hele opplaget trykkes?

Du vil motta et prøvetrykk av avhandlingen til ønsket leveringsadresse, eller
hente selv hos oss. Prøvetrykket er kun til fargekorrigering og gjennomsyn.
Når du har sendt inn dokumentene for trykking, er det du som kunde som står
ansvarlig for produktet, så fremt eventuelle feil i ettertid ikke kan tilskrives
trykkprosessen.

Hvor mye koster det for ett eksemplar?

Dette blir beregnet i kalkylen ved bestilling.

Kan jeg bestille private eksemplarer til meg selv?

Du kan bestille så mange eksemplarer du ønsker privat.

Hvor mange eksemplarer belastes instituttet?

Dette antallet varierer. Ta kontakt med instituttet du tillhører, eller din veileder, for å avklare dette. 

Hvordan utformer jeg omslaget?

Du utformer omslaget ditt selv etter NTNUs malverk når du bestiller Doktorgradavhandlingen. Det vil si at du må lese korrektur og godkjenne omslaget på skjermen. Du kan også laste ned pdf-fil av omslaget på din "bruker" hvis du ønsker det.

Kan jeg utforme mitt eget omslag?

Nei, alle NTNU Doktorgradsavhandlinger skal følge NTNUs malverk. 

Kan jeg ha med et bilde på forsiden?

Nei, men det er mulighet for å sette inn et bilde på tittelarket ditt hvis du ønsker det. Bildet bør ha en oppløsning på minimum 300 dpi (1800x1800 pixler), slik at det blir best mulig kvalitet på bildet. Bilder som er funnet og lastet ned fra internett er ofte ikke egnet på trykk.

Kan jeg etterbestille flere eksemplarer av Doktorgradsavhandlingen min senere?

Ja. Logg deg inn på din bruker i Corda og send inn ny bestilling. Informasjonen på omslaget og tittelsiden din er lagret fra forrige bestilling.

 

Telefon/Skrankebetjening
Kl. 09.0015.00: (735) 96653

E-post
grafisksenter@ntnu.no


Postadresse
NTNU Grafisk senter
Dragvoll, 7491 Trondheim

Besøksadresse
Bygg 4, nivå 3
Edvard Bulls veg 1
7048 Trondheim

 


Åpningstider
Kl. 08.0015.45 (man. - fre.)

Stengt for lunsj
Kl. 12.0012.40

Romjula
Kl. 09.0015.00