Doktorgradsavhandling

Doktorgradsavhandling

Nei, vi har ikke mulighet til å sette av tid på forhånd. Vi prioriterer jobbene i den rekkefølgen vi mottar dem.
Avhandlingen kan gjerne skrives i A4 format med 30 mm marg på hver side,
30 mm over og 35 mm i bunn. En kan bruke Times 12 pkt. med f. eks.
linjeavstand 1,5. Da forminsker vi formatet til B5. Hvis du skriver direkte i B5
format bruker du dokumentstørrelse A4 og tekststørrelse 11 pkt. med 4 cm
marg på hver side, 4 cm i toppen og 4,5 cm i bunn. Sidetallet ligger nedenfor
dette formatet.
Hver enkelt kanditat må gå inn på følgende side:
http://sats.itea.ntnu.no/isbnprovider/start.do
Vi beregner 2–3 arbeidsdager på prøvetrykket. Som regel bruker vi en uke på
trykk av doktorgradsavhandling etter at prøvetrykket er godkjent. Vi prioriterer trykking av Doktorgradsavhandlinger og vil gjøre vårt beste for å oprettholde ønsket utleveringsdato.
Du vil motta et prøvetrykk av avhandlingen til ønsket leveringsadresse, eller
hente selv hos oss. Prøvetrykket er kun til fargekorrigering og gjennomsyn.
Når du har sendt inn dokumentene for trykking, er det du som kunde som står
ansvarlig for produktet, så fremt eventuelle feil i ettertid ikke kan tilskrives
trykkprosessen.
Dette blir beregnet i kalkylen ved bestilling.
Du kan bestille så mange eksemplarer du ønsker privat.
Dette antallet varierer. Ta kontakt med instituttet du tillhører, eller din veileder, for å avklare dette. 
Du utformer omslaget ditt selv etter NTNUs malverk når du bestiller Doktorgradavhandlingen. Det vil si at du må lese korrektur og godkjenne omslaget på skjermen. Du kan også laste ned pdf-fil av omslaget på din "bruker" hvis du ønsker det.
Nei, alle NTNU Doktorgradsavhandlinger skal følge NTNUs malverk. 
Nei, men det er mulighet for å sette inn et bilde på tittelarket ditt hvis du ønsker det. Bildet bør ha en oppløsning på minimum 300 dpi (1800x1800 pixler), slik at det blir best mulig kvalitet på bildet. Bilder som er funnet og lastet ned fra internett er ofte ikke egnet på trykk.
Ja. Logg deg inn på din bruker i Corda og send inn ny bestilling. Informasjonen på omslaget og tittelsiden din er lagret fra forrige bestilling.