Bevisst

Sekskantetede figurer i ulike farger avbildet på laptopSekskantede former satt sammen til fire ulike møstre med ulike farger

Informasjon

Bevisst virksomhetsstyring

 

For: Avdeling for virksomhetsstyring

Hva: Grafisk profil, samt illustrasjoner som viser planleggingsprosessene for de ulike delene av systemet. Internt planleggings- og oversiktssystem.

Om prosjektet: Avdeling for virksomhetsstyring hadde behov for et grafisk uttrykk på NTNUs plan- og oversiktssystem. Grafisk senter utarbeidet et grafisk uttrykk, som er i tråd med NTNUs overordnede grafiske profil. Med utgangspunkt i denne profilen startet illustrasjonsarbeidet for alle de ulike prosessene. Dette er et lite utvalg av arbeidet som er gjort så langt. De ulike illustrasjonene er plassert på startsiden av prosessen og blir gjenskapt i en horisontal versjon videre i systemet. 

Produksjon:  Grafisk profil, illustrasjoner og profileringsmateriell. Design av Grafisk senter. Produksjon av profileringsmateriell gjort av underleverandør.

Alle arbeider